Jste zde

Pokročilé mikroskopické techniky

Název projektu: POMITE - Pokročilé mikroskopické techniky

Program projektu: TRIO

Kód projektu: FV40238

Poskytovatel projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Implementace projektu: 1.7.2019 – 31.12.2022

Odpovědný řešitel projektu: Ing. Jan Neuman, Ph.D., NenoVision s.r.o.

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Petr Klapetek Ph.D.

Účastníci projektu mimo ČMI: NenoVision s.r.o., VUT v Brně (CEITEC)

Manažerské shrnutí projektu: Hlavním cílem projektu je vývoj rozšiřujících modulů, funkcionalit a technologický upgrade vyvinutého mikroskopu LiteScope za účelem výrazného rozšíření jeho aplikačního a obchodního potenciálu. Záměrem tohoto vývoje je posílení jeho postavení na velmi mladém a dynamicky rostoucím trhu tohoto typu příslušenství elektronových mikroskopů. Cílem projektu je vyvinout a uvést na trh zařízení s parametry, které v současně době nejsou na trhu dostupné vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře. Inovace by se měly zaměřit zejména na tři oblasti a to zrychlení měření tzv. „Fast imaging“ pomocí rychlé elektroniky, scanneru a adaptivního řízení měření, hardwarový vývoj a rozšíření současného zařízení o modul techniky potřebné pro in-situ nanoindentaci a vývoj a implementace softwarových nástrojů podporujících interpretaci dat z pokročilých mikroskopických technik a z korelativního zobrazování. Výstupem projektu by mělo být plně funkční rozšíření zařízení LiteScope, otestované řadou konkrétních aplikací, které bude oproti současnému produktu LiteScope umožňovat výrazně rychlejší měření, bude nabízet řadu příslušenství pro široké spektrum aplikací a bude využívat nejmodernějších metod pro korelativní zobrazování.