Jste zde

Gama kamera nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární medicíny

Název projektu: ThyroPIX – Gama kamera nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární medicíny

Program projektu: TREND 1

Kód projektu: FW01010471

Poskytovatel projektu: Technologická agentura České republiky

Implementace projektu: 1.1.2020 - 31.12.2023

Odpovědný řešitel projektu: Jan Jakůbek, ADVACAM s.r.o.

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D.

Účastníci projektu mimo ČMI: ADVACAM s.r.o., Radalytica a.s., Univerzita Karlova – 1.lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole

Manažerské shrnutí projektu: Hlavním cílem projektu je prototyp a užitný vzor zdravotnického prostředku nové generace ThyroPIX pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů v nukleární medicíně se zaměřením na radionuklidovou terapii a diagnostiku. Dílčím cílem je vývoj nového detektoru v konfiguraci Comptonovy kamery na bázi technologie Timepix3 a výzkum a vývoj zcela nové generace detektorů na bázi Timepix4. V rámci implementace projektu je zásadní vývoj uživatelského softwaru integrující software pro řízení pohybů robotického ramene, akvizici, rekonstrukci a vyhodnocení dat a komunikaci se systémy NIS/RIS/PACS kompatibilním datovým formátem DICOM 3.0.