Jste zde

Databáze CMC

Měřená veličina: Hard magnetic material: maximum energy product (B·H)max
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
MAT25 (100 - 500) kJ/m3 (25 - 25) 0.001 817-MP-C605
Měřená veličina: střídavý proud
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.20 (1 - 10) kA (0.021 - 0.1) % 817-MP-C705
9.20 (1 - 10) kA (5 - 20) ꞌ 817-MP-C705
9.20 (1 - 30) kA (0.021 - 0.1) % 817-MP-C705
9.20 (1 - 30) kA (5 - 20) ꞌ 817-MP-C705
Měřená veličina: magnetic flux density
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
(1 - 2000) mT (0.21 - 0.21) % 817-MP-C607
Měřená veličina: elektromagnetické pole nad 50 kHz: hustota střídavého magnetického toku
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
EMF14 (0.001 - 0.08) mT (20 - 20) 0.001
 • frekvence 50 kHz až 100 kHz
817-MP-C608
Obor měření: fotometrie a radiometrie
Měřená veličina: Svítivost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(1 - 1.0E+4) cd (0.9 - 0.8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 
818-MP-C811
(1 - 1.0E+4) cd (0.9 - 0.8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 
818-MP-C811
(1 - 1.0E+4) cd (0.8 - 0.9) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K až 3200 K
818-MP-C811
(1 - 1.0E+4) cd (0.8 - 0.9) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K až 3200 K
818-MP-C811
11.14 (1 - 2.0E+4) cd (0.8 - 0.8) % 818-MP-C811
11.14 (1 - 2.0E+4) cd (0.8 - 0.8) % 818-MP-C811
Měřená veličina: Citlivost na osvětlenost, zdroj obsahující wolframové vlákno
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(- - -) A/lx (0.9 - 0.8) %
 • Osvětlenost 0.1lx až 10 lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
(- - -) A/lx (0.9 - 0.8) %
 • Osvětlenost 0.1lx až 10 lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
(- - -) A/lx (0.8 - 0.8) %
 • Osvětlenost 10 lx až 1000 lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
(- - -) A/lx (0.8 - 0.8) %
 • Osvětlenost 10 lx až 1000 lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
(- - -) A/lx (0,8 - 1,2) %
 • Osvětlenost 1000 lx až 30000 lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
(- - -) A/lx (0,8 - 1,2) %
 • Osvětlenost 1000 lx až 30000 lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
Měřená veličina: Světelný tok
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(10 - 3.0E+4) lm (0,9 - 1,5) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
818-MP-C807
(10 - 3.0E+4) lm (0,9 - 1,5) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
818-MP-C807
11.15 (10 - 2.0E+4) lm (1 - 1) % 818-MP-C807
11.15 (10 - 2.0E+4) lm (1 - 1) % 818-MP-C807
Měřená veličina: Osvětlenost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.1 - 10) lx (0,9 - 0,8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
818-MP-C811
(0.1 - 10) lx (0,9 - 0,8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
818-MP-C811
(10 - 1000) lx (0,8 - 0,8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
(10 - 1000) lx (0,8 - 0,8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
(1000 - 3.0E+4) lx (0,8 - 1,2) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
818-MP-C811
(1000 - 3.0E+4) lx (0,8 - 1,2) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2000 K až 3200 K
818-MP-C811
11.6 (0.1 - 5.0E+4) lx (2.2 - 2.2) % 818-MP-C801
11.6 (0.1 - 5.0E+4) lx (2.2 - 2.2) % 818-MP-C801
11.14 (1 - 5.0E+4) lx (0.8 - 0.8) % 818-MP-C811
11.14 (1 - 5.0E+4) lx (0.8 - 0.8) % 818-MP-C811
Měřená veličina: Propustnost, kolmá spektrální
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.65 - 1) (0,0008 - 0,0008)
 • Vlnová délka 380 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.65 - 1) (0,0008 - 0,0008)
 • Vlnová délka 380 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0041 - 0,0041)
 • Vlnová délka 380 nm až 400 nm
 • Šířka pásma 
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0041 - 0,0041)
 • Vlnová délka 380 nm až 400 nm
 • Šířka pásma 
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0013 - 0,0013)
 • Vlnová délka 400 nm až 700 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0013 - 0,0013)
 • Vlnová délka 400 nm až 700 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0017 - 0,0017)
 • Vlnová délka 700 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0017 - 0,0017)
 • Vlnová délka 700 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.02 - 0.3) (0,0015 - 0,0015)
 • Vlnová délka 380 nm až 400 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.02 - 0.3) (0,0015 - 0,0015)
 • Vlnová délka 380 nm až 400 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.02 - 0.3) (0,00022 - 0,00022)
 • Vlnová délka 400 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.02 - 0.3) (0,00022 - 0,00022)
 • Vlnová délka 400 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
Měřená veličina: Absorbance, regulární, spektrální
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0 - 0.19) (0.0003 - 5.0E-5)
 • Vlnová délka 380 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.19 - 0.52) (0.0019 - 0.0052)
 • Vlnová délka 380 nm až 400 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0 - 0.19) (0.0003 - 5.0E-5)
 • Vlnová délka 380 nm až 1000 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.19 - 0.52) (0.0019 - 0.0052)
 • Vlnová délka 380 nm až 400 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.19 - 0.52) (0.0009 - 0.0019)
 • Vlnová délka 400 nm až 700 nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810

Stránky