Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

3.5

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
20 - 10000 m3/h 0.19 % MH

Technická způsobilost

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace plynoměrů a průtokoměrů