You are here

Development projects

Aktuální projekty

Kód/ref. číslo

Implementace

Název

UA 18 ENI EC 01 20 

2020-2023

Posílení institucionální kapacity Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) Ukrajiny v oblasti národní infrastruktury kvality (NQI)

CZDA -RO-BA-2019-004-FO-15110

2019-2023

Rozšíření kapacit Institutu metrologie Bosny a Hercegoviny III.

 

Ukončené projekty

Kód/ref. číslo

Implementace

Název

MK 12 IPA EC 01 16 

2017

Severní Makedonie: Posílení kapacit Úřadu pro metrologii pro integraci vnitřního trhu

AZ 15 ENP TR 36

2015-2017

Posílení metrologického systému v Ázerbájdžánu

SR 13 IB EC 01

2015-2017

Posílení kapacit národní infrastruktury kvality a služeb posuzování shody v Srbské republice

EG/13/ENP/TR/22 

2015-2017

Budování kapacity Egyptského národního normalizačního úřadu v oblasti metrologie

CZDA-RO-BA-2014-2-15110 

2014-2016

Rozšíření kapacit Institutu metrologie Bosny a Hercegoviny I.

CZDA-RO-BA-2017-2-15110 

2017-2019

Rozšíření kapacit Institutu metrologie Bosny a Hercegoviny II.