Jste zde

Rozšíření kapacit Institutu metrologie Bosny a Hercegoviny III.

Projekt „Rozšíření kapacit a služeb Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny III.“ vychází z požadavku Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH) o asistenci při rozšíření svých kapacit a služeb, navazuje na projekt „Rozšíření kapacit Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny I.“ realizovaný Českým metrologickým institutem (ČMI) v letech 2014 – 2016 a „Rozšíření kapacit a služeb Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny II.“ realizovaný Českým metrologickým institutem (ČMI) v letech 2017 - 2019.

V rámci již dokončených projektů byly nastaveny vybrané etalony a metody měření pro klienty z energetického sektoru, čímž bylo umožněno zajištění a zprovoznění základních metrologických služeb v této oblasti – a tak i následné získání mezinárodního uznání technické způsobilosti vybraných fyzikálních a technických veličin a rozsahů v rámci CIPM MRA, tj. International Bureau of Weights and Measures Mutual Recognition Arrangement v českém prostředí známé jako „Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů měření vydávaných národními metrologickými institucemi“.