Jste zde

Posílení institucionální kapacity Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) Ukrajiny v oblasti národní infrastruktury kvality (NQI)

Český metrologický institut (ČMI) je součástí česko-lotyšského konsorcia, které bylo na základě výběrového řízení vybráno k zajištění implementace Twinningového projektu s názvem “Posílení institucionální kapacity ukrajinského Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) v oblasti národních infrastruktur kvality (NQI)”, který je plně financován z prostředků EU. Projekt je řízen ČMI a za ČR se na realizaci projektu dále podílí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Česká obchodní inspekce, Český akreditační institut a Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Druhým členem konsorcia je lotyšský Národní normalizační institut (Latvian Standard - LVS) a dále je do realizace projektu za lotyšskou stranu zapojeno Centrum pro ochranu práv spotřebitele (Consumer Rights Protection Centre - CRPC).  Hlavním partnerem a příjemcem projektu je ukrajinské Ministerstvo pro rozvoj, hospodářství, obchod a zemědělství (META) a dalším přímým příjemcem některých dílčích výstupů projektu je také Národní akreditační agentura Ukrajiny (NAAU).