Jste zde

NAWID

ČMI jako oznámený subjekt nabízí posuzování shody těchto výrobků:

1. Váhy s neautomatickou činností

2. Vodoměry na teplou a studenou vodu

3. Plynoměry, přepočítávače množství plynu

4. Elektroměry k měření činné energie

5. Měřidla tepla

6. Měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda

7. Váhy s automatickou činností

8. Taxametry

9. Ztělesněné míry – hmotné délkové měrky

10. Ztělesněné míry – odměrné nádoby

11. Přístroje, měřidla k měření rozměrů – měřidla pro měření délky

12. Rádiová zařízení