Jste zde

Kontakty

Jméno E-mail Telefon Mobil
RNDr. Pavel Klenovský pklenovsky@cmi.cz 545 555 101 602 795 144
Hana Kohutková hkohutkova@cmi.cz 545 555 105 607 082 570
Ing. Jana Meistrová jmeistrova@cmi.cz
Helena Žáková hzakova@cmi.cz 545 555 106
Mgr. Václav Karger vkarger@cmi.cz 545 555 149 720 982 987
Mgr. Jan Statečný jstatecny@cmi.cz 545 555 291 607 082 568
Zdeněk Luka zluka@cmi.cz 545 555 108 730 166 321
Doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D. jtesar@cmi.cz 271 192 122, 545 555 318 602 689 427
Alžbeta Pagáčová apagacova@cmi.cz
Karolína Weberová kweberova@cmi.cz 271 192 321 702 119 979
René Chvalina Ing. rchvalina@cmi.cz 602 421 799
Radek Zeman rzeman@cmi.cz 271 192 395 734 521 365
Mgr. Peter Kiška pkiska@cmi.cz 271 192 315 725 557 352
Mgr. Petr Klenovský Ph.D. pklenovsky1@cmi.cz 722 183 647
Mgr. Markéta Šafaříková Pštroszová msafarikova@cmi.cz
Mgr. Kristýna Vančurová kvancurova@cmi.cz 271 192 431 739 341 719
Ing. Jaroslav Mucha jmucha@cmi.cz 545 555 333 724 797 754
Ing. Kateřina Kökényová kkokenyova@cmi.cz
Jekaterina Kromková jkromkova@cmi.cz 545 555 331 702 187 719
Ing. Michal Hlavatý mhlavaty@cmi.cz 731 635 351
Ing. Michal Svoboda msvoboda1@cmi.cz 271 192 422 727 903 730
Ing. František Staněk Ph.D. fstanek@cmi.cz 545 555 103 724 005 925
Mgr. Tomáš Hendrych thendrych@cmi.cz 545 555 414 727 809 659
Vladimír Kalus vkalus@cmi.cz
Ing. Helena Svobodová hsvobodova@cmi.cz 545 555 135 731 670 422
Mgr. Jan Kalandra jkalandra@cmi.cz 545 555 136 724 159 494
Markéta Blahová mblahova@cmi.cz 545 555 131 734 797 001
RNDr. Simona Klenovská sklenovska@cmi.cz 545 555 157 602 566 087
Mgr. Jiří Herec Ph.D. jherec@cmi.cz 545 555 153 730 804 449
Mgr. Blanka Šmardová Ph.D. bsmardova@cmi.cz 545 555 261 702 195 323
Ing. Erich Ludwig eludwig@cmi.cz 545 555 138 724 501 459
Ing. Radim Bočánek rbocanek@cmi.cz 545 555 369 604 228 575
Ing. Jiří Juza jjuza@cmi.cz 545 555 133 702 188 986
Lukáš Rutar lrutar@cmi.cz 545 555 132 602 527 025
Ondřej Kebrle BBA, MSc. okebrle@cmi.cz 545 555 104 725 974 012
Ing. Pavel Krátký pkratky@cmi.cz
Ing. Čeněk Simul csimul@cmi.cz
Ing. Dalibor Täuber dtauber@cmi.cz 545 555 107 602 523 046
Pavla Bártová pbartova@cmi.cz 545 555 150 731 629 941
Kamila Heřmanová khermanova@cmi.cz 545 555 147 601 090 485
Ing. Miroslava Staňková mstankova@cmi.cz 545 555 142 730 166 322
Ing. Stanislava Keclíková skeclikova@cmi.cz 545 555 145 734 418 842
Jana Dostálová jdostalova@cmi.cz 545 555 143 607 082 620
Petra Gellnerová pgellnerova@cmi.cz 545 555 152 607 082 552
Andrea Stehlíková astehlikova@cmi.cz 545 555 327 607 082 566
Ing. Eva Hráčková ehrackova@cmi.cz 545 555 146 737 292 038
Ing. Tereza Zátopková tzatopkova@cmi.cz 545 555 144
Ing. Vladimír Peršl vpersl@cmi.cz 266 020 101 602 523 171
Tomáš Ďoubalík tdoubalik@cmi.cz 266 020 136
Věra Fišarová vfisarova@cmi.cz 266 020 104 727 931 427
Ing. Zdeněk Jirák zjirak@cmi.cz 266 020 114, 266 020 115, 266 020 118 727 931 411
Ing. Michaela Kodejšková mdrozdova@cmi.cz 266 020 105
Zuzana Peršlová zperslova@cmi.cz
Vladimíra Roudnická vroudnicka@cmi.cz 266 020 135
Ing. Jiří Zikán jzikan@cmi.cz 266 020 116, 266 020 161, 266 020 160, 266 020 162
Ing. Lucie Bártová lbartova@cmi.cz 266 020 193, 266 020 194, 266 020 117, 266 020 191
Ing. Jan Chroust jchroust@cmi.cz 266 020 116, 266 020 241, 266 020 162
Bc. Tomáš Hrubý thruby@cmi.cz 266 020 116
Ing. Jan Kučera Ph.D. jkucera@cmi.cz 266 020 193, 266 020 194, 266 020 117, 266 020 191 727 931 393
Ing. Ladislav Lochman llochman@cmi.cz
Jan Maleček jmalecek@cmi.cz 266 020 116
Martin Menc mmenc@cmi.cz 266 020 116, 266 020 162, 266 020 112
Oldřich Smeták osmetak@cmi.cz 266 020 116, 266 020 241
Dr. Ing. Radek Strnad PhD. rstrnad@cmi.cz 266 020 121 739 343 457
Ing. Tereza Hrušková thruskova@cmi.cz
Ing. Lenka Kňazovická Ph.D. lknazovicka@cmi.cz 266 020 183, 266 020 182 727 851 867
Bc. Antonín Kobliška akobliska@cmi.cz
Ing. Lukáš Kolík lkolik@cmi.cz 266 020 120 727 851 866
Ing. Martina Rudolfová mrudolfova@cmi.cz
Ing. Lenka Šindelářová lsindelarova@cmi.cz 266 020 158, 266 020 182, 266 020 124 727 918 304
Ing. Michal Voldán mvoldan@cmi.cz 266 020 181, 266 020 124 725 858 471
Ing. Karel Dražil kdrazil@cmi.cz 266 020 173, 266 020 178, 266 020 177, 266 020 170 602 292 086
Ing. Jan Grajciar jgrajciar@cmi.cz 266 020 172, 266 020 177
Ing. Martin Hudlička Ph.D. mhudlicka@cmi.cz 266 020 174, 266 020 177
Ing. Tomáš Pavlíček tpavlicek@cmi.cz 266 020 177, 266 020 185
Ing. Jan Beránek jberanek@cmi.cz 266 020 166, 266 020 168, 266 020 129, 266 020 165 602 558 151
Miroslav Bárta mbarta@cmi.cz 266 020 164 725 858 614
Šárka Jančová sjancova@cmi.cz 266 020 157, 266 020 129, 266 020 168, 266 020 165 601 091 053
Ing. Luděk Král lkral@cmi.cz 266 020 119, 266 020 129, 266 020 168, 266 020 165 727 851 878
Ivana Žamberová izamberova@cmi.cz 266 020 163, 266 020 165, 266 020 168, 266 020 129 727 931 394
Ing. Vladimír Sochor vsochor@cmi.cz 266 020 285, 266 020 400 607 853 049
Ing. Pavel Auerbach pauerbach@cmi.cz 266 020 400
RNDr. Pavel Dryák CSc. pdryak@cmi.cz 266 020 244 602 361 724
Ing. Petr Kovář pkovar@cmi.cz 266 020 407 607 803 188
Mgr. Monika Mazánová mmazanova@cmi.cz 266 020 400 776 419 890
Ing. Jan Rusňák Ph.D. jrusnak@cmi.cz 266 020 298 722 087 582
Mgr. Jana Šmoldasová jsmoldasova@cmi.cz 266 020 310, 266 020 285 702 291 377
Ing. Jana Sochorová jsochorova2@cmi.cz 266 020 400
Ing. Jaroslav Šolc Ph.D. jsolc@cmi.cz 266 020 285, 266 020 487 702 291 332
Ing. Ludmila Štemberková lstemberkova@cmi.cz
Ing. Jiří Šuráň MBA jsuran@cmi.cz 266 020 422, 266 020 497 602 366 771
Ing. Zdeněk Vykydal Dr.rer.nat. zvykydal@cmi.cz 266 020 299
RNDr. Pavel Havelec Ph.D. phavelec@cmi.cz 266 020 122 727 931 412
Karel Chupík kchupik@cmi.cz 266 020 123, 266 020 122, 266 020 126, 266 020 156
Jindřich Drozda jdrozda@cmi.cz 266 020 125, 266 020 126, 266 020 155, 266 020 167
Petr Felix pfelix@cmi.cz 266 020 130, 266 020 131, 266 020 132, 266 020 133
Jana Habětínová jhabetinova@cmi.cz
Libor Houska lhouska@cmi.cz 266 020 131 727 918 313
Roman Janů rjanu@cmi.cz 266 020 130, 266 020 131, 266 020 132, 266 020 133
Jan Procházka jprochazka@cmi.cz 266 020 123
Marcel Šmídek msmidek@cmi.cz 266 020 123, 266 020 126, 266 020 155, 266 020 156 727 933 991
Ing. Josef Vojtíšek jvojtisek@cmi.cz 266 020 122, 266 020 126, 266 020 123, 266 020 150 727 931 413
Lenka Vostřelová lvostrelova@cmi.cz 266 020 125, 266 020 126, 266 020 155, 266 020 156
Ing. Vlasta Zdychová vzdychova@cmi.cz 266 020 460, 266 020 306, 266 020 412 603 726 324
Ing. Karolína Grexová kgrexova@cmi.cz
Mgr. Martin Kačur mkacur@cmi.cz 266 020 412, 266 020 281, 266 020 284 601 360 623
Ing. Jan Krmela jkrmela@cmi.cz 266 020 412, 266 020 281, 266 020 284 702 291 330
Mgr. Tereza Krmelová tkrmelova@cmi.cz
Renata Obrazová robrazova@cmi.cz 266 020 412, 266 020 284, 266 020 281
Ing. Dominika Sosnová dsosnova@cmi.cz 702 291 468
Jiří Dlouhý jdlouhy@cmi.cz 266 020 175, 266 020 142 602 523 172
Jaroslav Městka jmestka@cmi.cz 266 020 142, 266 020 175 734 787 718
Vladimír Vlček vvlcek@cmi.cz 266 020 140, 266 020 141 602 523 173
Petr Bratršovský pbratrsovsky@cmi.cz 266 020 140 602 190 038
Erik Hanuš ehanus@cmi.cz 266 020 140, 266 020 153 602 149 416
Miloslav Holeček mholecek1@cmi.cz 266 020 140, 266 020 141 602 566 083
Pavel Hukauf phukauf@cmi.cz 266 020 153 727 931 397
Petr Beneš pbenes@cmi.cz 266 020 152 720 986 498, 727 851 862
Petr Dolejší pdolejsi@cmi.cz 266 020 152 727 931 429
Ing. Pavel Gregoriades pgregoriades@cmi.cz 266 020 154, 266 020 143, 266 020 192 602 523 174, 720 986 597
Antonín Grenar agrenar@cmi.cz 266 020 154 727 931 400, 720 986 598
Tomáš Havel thavel@cmi.cz 266 020 144, 266 020 152 727 931 426
Ondřej Havlička ohavlicka@cmi.cz 266 020 152 734 418 841
Josef Kulhánek jkulhanek@cmi.cz 266 020 146 723 141 943
Karel Kunc kkunc@cmi.cz 266 020 144, 266 020 152 727 931 398
Milan Lukeš mlukes@cmi.cz 266 020 144, 266 020 152 727 931 425
Veronika Postová vpostova@cmi.cz 266 020 103
Petr Šikl psikl@cmi.cz 266 020 147, 266 020 148, 266 020 149, 266 020 151
Martin Škrabánek mskrabanek@cmi.cz 266 020 154 727 931 395
Jiří Sobotka jsobotka@cmi.cz 266 020 146 727 851 865
Jan Zázvůrek jzazvurek@cmi.cz 727 931 396
RNDr. Henrich Kubala hkubala@cmi.cz 266 020 405, 266 020 258 602 101 465
Mgr. Renata Dvořáková rdvorakova@cmi.cz 777 082 341
Ing. Miroslava Novotná mnovotna@cmi.cz 381 102 754 702 291 469
Ing. Pavel Novotný pnovotny@cmi.cz 266 202 427
Ivan Rajman irajman@cmi.cz 266 020 411, 266 020 258 702 291 335
RNDr. Tomáš Soukup tsoukup@cmi.cz 266 020 427, 266 020 258 602 680 505
Ing. Tomáš Tesař ttesar@cmi.cz 266 020 285 702 291 333
Ing. Zdeňka Veselá zvesela@cmi.cz 266 020 311, 266 020 427 702 291 331
Ing. Marie Ratajová mratajova@cmi.cz 387 312 925, 387 319 071 724 045 857
Kateřina Ratajová kratajova@cmi.cz
Josef Tůma jtuma@cmi.cz 602 146 854
Miroslav Macháček mmachacek@cmi.cz 602 422 048
Mgr. Stanislav Jindra sjindra@cmi.cz 725 988 803
Petr Liška pliska@cmi.cz 720 960 212
Bc. JIří Polák jpolak@cmi.cz
Jan Zeman jzeman@cmi.cz 602 523 264
Ing. Zdeněk Koča zkoca@cmi.cz 602 146 856
Irena Bečková ibeckova@cmi.cz 737 292 039
Pavel Ouda pouda@cmi.cz 602 146 857
Zdeněk Čipera zcipera@cmi.cz 602 146 855
Bc. Petr Egermaier pegermaier@cmi.cz 720 935 607
Miroslav Lindaur mlindaur@cmi.cz 606 646 101
Oldřich Mazur omazur@cmi.cz 724 261 455
Ing. Vladimír Všetečka vvsetecka@cmi.cz 353 237 076 602 523 267
Ing. František Dvořáček fdvoracek@cmi.cz 485 104 466 728 168 414
Lucie Holcová lholcova@cmi.cz 727 809 666
Ing. Eva Tyralíková etyralikova@cmi.cz 485 107 532 702 195 622
Šárka Biňovcová sbinovcova@cmi.cz 485 107 532
Ludmila Tichá lticha@cmi.cz 485 107 532 602 364 609
Aleš Tomas atomas@cmi.cz 485 104 455 602 644 451
Karel Dědek kdedek@cmi.cz 485 104 455 602 523 157
Ing. Miloslav Ledvina Ph.D. mledvina@cmi.cz 485 104 455 602 137 291
Jindřich Manych jmanych@cmi.cz 485 104 455 602 523 156
Lenka Palasová lpalasova@cmi.cz 485 104 455 728 169 444
Ing. Vítězslav Suchý vsuchy@cmi.cz 476 105 462 734 396 964
Petra Dolníková pdolnikova@cmi.cz 476 104 330 606 627 004
Ing. Stanislav Bajt sbajt@cmi.cz 476 104 330 602 523 158
David Bayer dbayer@cmi.cz 476 104 330 602 649 440
Milan Černý mcerny@cmi.cz 724 759 177
Petr Ďuriš pduris@cmi.cz 602 669 698
Petr Labaj plabaj@cmi.cz 702 185 969
Ing. Milada Racková mrackova@cmi.cz 466 670 728 103 724 106 262
Veronika Růžičková vruzickova@cmi.cz 466 670 728 101 724 305 177
Jana Svobodová jsvobodova@cmi.cz 466 670 728 102 727 916 914
Ing. Lucie Pitrová Netolická lpitrovanetolicka@cmi.cz 737 292 041
Karel Bukač kbukac@cmi.cz 466 670 728 129, 466 670 728 130 607 643 123
Ing. Zuzana Hloušková zhlouskova@cmi.cz 722 504 675
Martin Horák mhorak@cmi.cz 466 670 728 129, 466 670 728 130 602 523 168
Ing. Zuzana Pálková Ph.D. zpalkova@cmi.cz
Pavel Srpek psrpek@cmi.cz 466 670 728 132, 466 670 728 130 727 872 036
Marcela Vaníčková mvanickova@cmi.cz 466 670 728 128 606 059 692
Ing. Tomáš Valenta tvalenta@cmi.cz 466 670 728 105 602 551 924
Ing. Stanislav Březina sbrezina@cmi.cz 466 670 728 141 607 628 951
Ing. Olga Keřková okerkova@cmi.cz 466 670 728 107 731 401 829
Radek Novotný rnovotny1@cmi.cz 466 670 728 107, 466 670 728 109 737 292 040
Jaroslav Pospíšil jpospisil1@cmi.cz 466 670 728 141 725 954 110
Zdenka Šmídová zsmidova@cmi.cz 466 670 728 114 602 500 054
Mgr. Pavla Valentová pvalentova@cmi.cz 466 670 728 109 727 916 922
Čestmír Profous cprofous@cmi.cz 466 670 728 133 734 283 650
Alena Jírová ajirova@cmi.cz 466 670 728 116, 466 670 728 122 720 072 348
Ladislav Kramář lkramar@cmi.cz 466 670 728 110 602 523 169
Milan Kulhánek mkulhanek@cmi.cz 466 670 728 115 602 573 239
Ondřej Panovský Dis. opanovsky@cmi.cz 466 670 728 115 606 063 496
Ing. Viktor Šindelář vsindelar@cmi.cz 466 670 728 115 724 305 179
Jaromír Šindelář jsindelar@cmi.cz 466 670 728 108 724 305 178
Roman Voleráb rvolerab@cmi.cz 466 670 728 115 734 692 892
Jakub Záruba jzaruba@cmi.cz 466 670 728 117 607 986 320
Zdeněk Záruba zzaruba@cmi.cz 466 670 728 106, 466 670 728 136 602 551 925
Josef Šolín jsolin@cmi.cz 466 670 728 108 727 916 920
Filip Vostrčil fvostrcil@cmi.cz 466 670 728 108 727 916 918
Ing. Radovan Wiecek rwiecek@cmi.cz 545 555 307, 545 223 656 602 523 163
Kateřina Adamová kadamova@cmi.cz 545 555 111
Markéta Hanáková mhanakova@cmi.cz 545 555 309
Jan Havelka jhavelka@cmi.cz 545 555 231 606 647 631
Antonín Hromek ahromek@cmi.cz 545 555 238, 545 555 380
Hana Hrozková hhrozkova@cmi.cz 545 555 306 728 381 011
Mgr. Eva Klapetková eklapetkova@cmi.cz 545 555 308
Jaroslav Kočí jkoci@cmi.cz 545 555 232
Milada Kořínková mkorinkova@cmi.cz
Ing. Ivan Svoboda isvoboda@cmi.cz 545 555 361 727 891 063
Jindřich Virgler jvirgler@cmi.cz 545 555 310 602 134 249, 606 085 456, 602 253 847
Eva Virglerová evirglerova@cmi.cz
Ing. Jiří Streit jstreit@cmi.cz 545 555 208, 545 555 313, 545 555 702 606 631 788
Ing. Pavel Bednář pbednar@cmi.cz 545 555 211, 545 555 324, 545 555 703
Zdeňka Blatná zblatna@cmi.cz 545 555 301, 545 555 317, 545 555 319
Ing. Michal Hedvíček mhedvicek@cmi.cz 545 555 301
Mgr. Petr Jakubík Ph.D. pjakubik@cmi.cz 545 555 214, 545 555 319, 545 555 317 603 565 173
Ing. Martin Koval Ph.D. mkoval@cmi.cz 545 555 723 725 504 983
Ing. Romana Kovalová rkovalova@cmi.cz 545 555 214
Ing. Michal Marek mmarek@cmi.cz
Ing. Stanislav Mašláň smaslan@cmi.cz 545 555 302, 545 555 312
Ing. Věra Nováková Zachovalová Ph.D. vnovakovazachovalova@cmi.cz 545 555 324, 545 555 305, 545 555 705
Mgr. Martin Šíra Ph.D. msira@cmi.cz 545 555 302, 545 555 313, 545 555 702
Mgr. Tereza Skalická tskalicka@cmi.cz
Robert Stratil rstratil1@cmi.cz
Mgr. Jaroslav Zůda Ph.D. jzuda@cmi.cz 545 555 230, 545 555 233 602 551 921
Ing. Zdeněk Krajíček Ph.D. zkrajicek@cmi.cz 545 555 297, 545 555 323, 545 555 701 724 121 129
Ing. Tomáš Hajduk Ph.D. thajduk@cmi.cz 545 555 225 737 292 043
Bc. Ivana Hajduková ihajdukova@cmi.cz
Jaroslav Horák jhorak@cmi.cz 545 555 224, 545 555 228
Michaela Kubáková mkubakova@cmi.cz
Marek Lauč mlauc@cmi.cz 545 555 326
Bc. Václav Páviš vpavis@cmi.cz 545 555 237, 545 555 228, 545 555 240
Ing. Richard Páviš rpavis@cmi.cz 545 555 237, 545 555 235
Mgr. Dominik Pražák Ph.D. dprazak@cmi.cz 545 555 226, 545 555 326 734 681 579
Mgr. Renata Řeháková rrehakova@cmi.cz 545 555 224
Ing. Václav Sedlák vsedlak@cmi.cz 545 555 226, 545 555 228
Mgr. Martin Vičar Ph.D. mvicar@cmi.cz 545 555 299, 545 555 323 734 411 406
Mgr. Petr Klapetek Ph.D. pklapetek@cmi.cz 545 555 709 734 423 706
Mgr. Anna Charvátová Campbell Ph.D. acampbellova@cmi.cz 545 555 337
Ing. Václav Duchoň vduchon@cmi.cz 545 555 207, 545 555 221, 545 555 704 724 106 261
Ing. Petr Grolich pgrolich@cmi.cz 545 555 720
Marek Havlíček DIDr. mhavlicek@cmi.cz 545 555 337
Bc. Václav Hortvík vhortvik@cmi.cz 545 555 236
Martin Kareš mkares@cmi.cz
Dr. Nupinder Jeet Kaur nkaur@cmi.cz
Jaroslav Klíma jklima@cmi.cz 545 555 205, 545 555 244, 545 555 704, 545 555 221
Martina Lancouchová mlancouchova@cmi.cz 545 555 210, 545 555 219, 545 555 220 727 900 568
Zdeňka Macháčková zmachackova@cmi.cz 545 555 210, 545 555 219, 545 555 220 606 642 699
doc.,Mgr. Jan Martinek Ph.D. jmartinek@cmi.cz 545 555 720
Ing. David Nezval dnezval@cmi.cz 545 555 720
Ivan Sláma islama@cmi.cz 545 555 210 727 939 419
Mgr. Radek Šlesinger Ph.D. rslesinger@cmi.cz 545 555 337
Mgr. Jiří Šperka Ph.D. jsperka@cmi.cz 545 555 337
Ing. Jan Šrámek jsramek@cmi.cz 545 555 205, 545 555 704, 545 555 221 737 292 042
Mgr. Miroslav Valtr Ph.D. mvaltr@cmi.cz 545 555 337
Ing. Tomáš Zikmund Ph.D. tzikmund@cmi.cz
Ing. Miroslava Benková Ph.D mbenkova@cmi.cz 545 555 717 734 877 960
Mgr. Jindřich Bílek jbilek2@cmi.cz 545 555 717 733 677 364
Ing. Jaroslav Foltýnek jfoltynek@cmi.cz 545 555 304, 545 555 311, 545 555 204 727 826 624
Mgr. Jan Geršl Ph.D. jgersl@cmi.cz 545 555 718 602 528 299
Ing. Stanislav Kalous skalous@cmi.cz 545 555 304 724 121 128
Ing. Zuzana Kalousová zkalousova@cmi.cz 545 555 717 734 694 363
Ing. Stanislav Knotek Ph.D. sknotek@cmi.cz 545 555 718 702 166 992
Jiří Krejčí jkrejci@cmi.cz 545 555 202 724 370 547, 733 612 921
Ing. Jan Pavlas jpavlas@cmi.cz 545 555 717 722 502 835
Josef Pospíšil jpospisil@cmi.cz 545 555 202, 545 555 204 724 048 243
Tomáš Přichystal tprichystal@cmi.cz 545 555 202, 545 555 204 720 987 481
Ing. Peter Škrovánek pskrovanek@cmi.cz 545 555 304 702 012 561
Ing. Jan Sluše jsluse@cmi.cz 545 555 718 724 508 747
Roman Stratil rstratil@cmi.cz 545 555 202 720 987 482
Ing. Jaroslav Synáč CSc. jsynac@cmi.cz 545 555 202 602 378 425
Ing. Zdeněk Toufar ztoufar@cmi.cz 545 555 304 733 677 365
Mgr. Darina Žajdlíková dzajdlikova@cmi.cz 545 555 202 603 891 923
Mgr. Martina Vičarová mvicarova@cmi.cz 545 555 322, 545 555 321, 545 555 334, 545 555 335 724 903 256
Mgr. Peter Bartoš pbartos@cmi.cz 545 555 334 702 009 104
Lenka Mihulová lmihulova@cmi.cz 545 555 322
Mgr. Matilda Roziková Ph.D. mrozikova@cmi.cz 545 555 322 734 264 743
Ing. Zdeněk Vyhlídka zvyhlidka@cmi.cz 545 555 212, 545 555 300, 545 555 209 720 155 165
Radomír Hanzl rhanzl@cmi.cz 545 555 209 725 978 274
Alexander Hraško ahrasko@cmi.cz 545 555 209, 545 555 212 602 573 328
Emilie Sukupová esukupova@cmi.cz 545 555 209, 545 555 212 606 097 614
Ing. Jiří Bílek jbilek@cmi.cz 545 555 239, 545 555 314, 545 555 134, 545 555 320 734 411 405
Vítězslava Cimrmanová vcimrmanova@cmi.cz 545 555 303, 545 555 315
František Čuma fcuma@cmi.cz 545 555 239, 545 555 314, 545 555 315
Michal Havlík mhavlik@cmi.cz 545 555 239, 545 555 315
Petr Mihula pmihula@cmi.cz 545 555 303, 545 555 315, 545 555 316
Jakub Otych jotych1@cmi.cz 545 555 314, 545 555 315 724 121 127
Jiří Teplý jteply@cmi.cz 545 555 227, 545 555 229, 545 555 234 602 523 161
Ing. Klára Bendová kbendova@cmi.cz 545 555 229, 545 555 203, 545 555 234 606 647 632
Petr Čefelín pcefelin@cmi.cz 545 555 229 602 689 426
Jiří Černoušek jcernousek@cmi.cz 545 555 229 724 046 914
Luděk Hanák lhanak@cmi.cz 545 555 229 733 504 996
Marek Kaláb mkalab@cmi.cz 545 555 229, 545 555 234 724 046 869
Jiří Macháček jmachacek@cmi.cz 545 555 229 602 523 162
Miroslav Machala mmachala@cmi.cz 545 555 229 724 047 853
Vojtěch Vávra vvavra@cmi.cz 545 555 229 601 086 786
Ing. Ivan Kříž ikriz@cmi.cz 545 555 230, 545 555 233 602 134 237
Ing. Jan Kucharčík jkucharcik@cmi.cz 545 555 230 601 132 196
Lukáš Běhal lbehal@cmi.cz 567 220 880 602 566 078
Věra Brožková vbrozkova@cmi.cz 567 220 577 724 370 546
Roman Trnka rtrnka@cmi.cz 602 551 923
Jakub Šikýř jsikyr@cmi.cz 602 304 681
Martin Šlesinger mslesinger@cmi.cz 731 198 114
Jiří Zabloudil jzabloudil@cmi.cz 602 523 165
Ing. Vít Petřík vpetrik@cmi.cz 573 336 840 602 524 170
Josef Petřík jpetrik@cmi.cz 573 333 683 602 523 166
Petra Řezníčková preznickova@cmi.cz 573 337 668
František Vranka fvranka@cmi.cz 602 551 922
Jiří Bartek jbartek@cmi.cz
Jindřich Láník jlanik@cmi.cz 601 083 920
Josef Mach jmach@cmi.cz 602 523 167
Ing. Tomáš Skopal tskopal@cmi.cz 606 647 633
Libor Heglas lheglas@cmi.cz 573 336 840 734 393 976
Jan Beneš jbenes@cmi.cz 573 336 840
Ivo Pitra ipitra@cmi.cz 553 625 308 602 523 268
Šárka Babušová sbabusova@cmi.cz 553 625 308 605 208 026
Iveta Víchová ivichova@cmi.cz 553 625 308
Jiří Vyvial jvyvial@cmi.cz 553 625 308
Ing. Renata Škrobánková rskrobankova@cmi.cz 553 625 308 702 282 780
Pavel Bartusek pbartusek@cmi.cz 553 625 308 724 028 196
Jan Havelka jhavelka1@cmi.cz 553 625 308 702 282 779
Jiří Klapuch jklapuch@cmi.cz 553 625 308 720 942 879
Daniel Kuděla dkudela@cmi.cz 553 625 308 720 942 800
Pavel Malý pmaly@cmi.cz 553 625 308 702 210 811
Bc. Petr Maněk pmanek@cmi.cz 553 625 308 724 334 436
Lubomír Pospěch lpospech@cmi.cz 553 625 308 606 266 597
Marek Reichel mreichel@cmi.cz 553 625 308 606 159 788
František Libra flibra@cmi.cz 585 226 416 602 523 269
Eva Hudcová ehudcova@cmi.cz 585 226 416, 585 204 240 702 015 503
Radek Uvízl ruvizl@cmi.cz 585 226 416 702 015 641
Vojtěch Hándl vhandl@cmi.cz 585 226 416 702 015 631
Ing. Karel Kožoušek kkozousek@cmi.cz 702 015 626
Petr Krejčíř pkrejcir@cmi.cz 585 204 240 727 903 055
Ing. Michal Bartoš mbartos@cmi.cz 257 288 399 602 190 267
Magda Buttorazová mbuttorazova@cmi.cz 257 288 313 602 751 186
Ivana Jurenková BBA ijurenkova@cmi.cz 257 288 390 601 159 127, 728 842 932
Sylva Pokorná spokorna@cmi.cz 257 288 307 721 711 744
Ing. Nikola Šmidmayerová nsmidmayerova@cmi.cz 257 288 381 606 792 533
Irena Svobodová idemeterova@cmi.cz 725 529 244
Ing. Jaromír Hynek jhynek@cmi.cz 257 288 333 734 514 167
Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D. lvavrecka@cmi.cz 257 288 377 733 115 114
Ing. Miloslav Chlumský mchlumsky@cmi.cz 257 288 308 724 371 279
Ing. Petr Kašpar pkaspar@cmi.cz 257 288 391 724 367 735
Ing. Zdeněk Krupa zkrupa@cmi.cz 257 288 396 602 555 071
Jaroslav Riedl jriedl@cmi.cz 257 288 309, 257 288 350 602 537 732
Ing. Marek Blabla mblabla@cmi.cz 257 288 316 737 292 045
Ing. Enrico Buttoraz ebuttoraz@cmi.cz 257 288 348 737 292 044
Ing. Jindřich Chval CSc. jchval@cmi.cz 257 288 302 734 765 877
Ing. Stanislav Hynek shynek@cmi.cz 257 288 374 702 124 842
Ing. Roman Kouřimský rkourimsky@cmi.cz 257 288 305 730 169 462
David Kramář dkramar@cmi.cz 257 288 348 734 514 168
Ing. Milan Prášil CSc. mprasil@cmi.cz 257 288 349 733 696 109
Ing. Kateřina Šebestová ksebestova@cmi.cz 257 288 344 733 787 741
Ing. Jiří Zich jzich@cmi.cz 257 288 344, 257 288 305, 257 288 241 734 643 285
Ing. Jiří Borovský jborovsky@cmi.cz 257 288 319 602 190 268
RNDr. Petr Balling Ph.D. pballing@cmi.cz 257 288 326 602 190 269
RNDr. Miroslav Doležal mdolezal@cmi.cz 257 288 326 702 292 648
Mgr. Petr Křen pkren@cmi.cz 257 288 388 702 292 649
Ing. Pavel Mašika pmasika@cmi.cz 257 288 304, 257 288 360, 257 288 355 608 383 108
Doc. Ing. Vít Zelený CSc. vzeleny@cmi.cz 257 288 387, 257 288 358 602 537 733
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D. ilinkeova@cmi.cz 257 288 387
Pavel Skalník pskalnik@cmi.cz 257 288 358 602 780 868
Ing. Jakub Sýkora jsykora@cmi.cz 257 288 332 727 956 609
Ing. Renata Styblíková Ph.D. rstyblikova@cmi.cz 257 288 335, 257 288 351, 257 288 352, 257 288 395 602 196 072
Doc. Ing. Karel Draxler CSc. kdraxler@cmi.cz 257 288 351 724 065 117
Ing. Jan Hlaváček Ph.D. jhlavacek@cmi.cz 257 288 378 776 640 470, 606 038 006
Vladimír Kohout vkohout@cmi.cz 257 288 323 734 695 027
Ing. Michal Ulvr mulvr@cmi.cz 257 288 340, 257 288 335, 257 288 351 734 522 098
Dr. Ing. Marek Šmíd msmid@cmi.cz 257 288 328, 257 288 329 602 751 168
Mgr. Kateřina Drbálková kdrbalkova@cmi.cz 271 192 368 722 066 759
Ing. Jana Gerneschová jgerneschova@cmi.cz 257 288 329 725 839 912
Ing. Petr Kliment pkliment@cmi.cz 257 288 303 724 371 261
Radim Kohout rkohout@cmi.cz 257 288 394 737 292 046
Ing. Oleg Kolář okolar@cmi.cz 271 192 368 734 695 028
Bc. Petr Linduška plinduska@cmi.cz 257 288 336 702 124 841
Mgr. Petr Matějíček pmatejicek@cmi.cz 257 288 394, 257 288 329 603 555 125
Ing. Břetislav Osmík bosmik@cmi.cz 257 288 336 702 119 849
Dott. Geiland Porrovecchio gporrovecchio@cmi.cz 257 288 303 734 424 218
Alžběta Rossi arossi2@cmi.cz 608 151 730
Jan Šmíd jsmid@cmi.cz 271 192 368 608 065 402
Ing. Alena Kařízková akarizkova@cmi.cz 271 192 216 731 635 350, 702 174 282
Ing. Pavel Nováček pnovacek@cmi.cz 271 192 306 723 651 576
Martin Kápička mkapicka@cmi.cz 731 635 354
Dana Pácová dpacova@cmi.cz 271 192 103 731 635 352
Jana Staňková jstankova@cmi.cz 271 192 360
Jaromír Vrána jvrana@cmi.cz 271 192 383
Stanislava Weissová sweissova1@cmi.cz 271 192 458
Ing. Pavel Hamouz phamouz@cmi.cz 271 192 263 725 982 283
Ing. Pavel Jonáš pjonas@cmi.cz 271 192 307
Jitka Kopřivová jkoprivova@cmi.cz 271 192 295
Milan Morch mmorch@cmi.cz
Ing. Petr Nohejl pnohejl@cmi.cz 271 192 294
Ing. Jiří Novotný jnovotny@cmi.cz 271 192 423
Ing. Martin Poříz mporiz@cmi.cz 271 192 402 732 792 628
Ing. Marek Svoboda CSc. msvoboda@cmi.cz 271 192 125 731 635 245
Ing. Čeněk Pavelka CSc. cpavelka@cmi.cz 271 192 153 731 635 249
Ing. Miloš Prchlík mprchlik@cmi.cz 731 635 247
Ing. Martin Grábner Ph.D. mgrabner@cmi.cz 271 192 226 737 309 284
Ing. Daniel Hlídek dhlidek@cmi.cz 271 192 399
Mgr. Ivana Lacková ilackova@cmi.cz 271 192 179 725 571 408
Ing. Petr Markvart pmarkvart@cmi.cz 271 192 324
Ing. František Šebek CSc. fsebek@cmi.cz 271 192 158 737 383 688, 731 635 246