Jste zde

Moderní metrologie teploty

Moderní metrologie teploty

(14RPT05, Eura-Thermal, Developing traceable capabilites in thermal metrology)

Teplota je jednou z nejčastěji měřených veličin, zvláště v průmyslu za účelem monitorování a řízení procesů a zvýšení efektivity a energetické bilance. Skupina EURAMET TC-T identifikovala skupinu oblastí týkajících se metrologie teploty pro podporu otřeb průmyslu, testování, atd., v nichž bude budování evropských metrologických kapacit přínosné. Toto téma se zaměřuje na zvýšení dostupnosti kapacit pro měření vysokých teplot, bezkontaktního měření teploty za nižších teplot a termofyzikálních vlastností, stejně jako výzkumných kapacit evropských NMI a DI v zemích, kde je dostupnost k těmto zařízením doposud omezená.
 
Český metrologický institut se v oblasti metrologie tepelně technických veličin zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI OI Praha v čele s Ing. Lenkou Kňazovickou, lknazovicka@cmi.cz.