Jste zde

Absorbovaná dávka záření ve vodě a ve vzduchu

Absorbovaná dávka záření ve vodě a ve vzduchu

(14RPT04, Absorb, Absorbed dose in water and air)

Radiační dozimetrie zajišťuje většinu radioterapie, diagnostiky a radiologické ochrany životního prostředí. V Evropě je kupříkladu v průměru jedno radiodiagnostické vyšetření na osobu za rok. Je tedy nutno zajisti dostupnost spolehlivých a návazných měřicích zařízení pro diseminaci dozimetrických jednotek na síť sekundárních dozimetrických laboratoří (SSDL). Grafitové komory je možno použít k měření dávky zdrojů o energiích gama-záření typů 60Co a 137Cs, vzduchové komory mohou být použity k měření dávky nízkých a středních energií rentgenového záření a vodní kalorimetry pro měření vodou absorbovaných dávek. Toto téma je zaměřeno na rozšíření dostupnosti radiologických dozimetrických služeb a výzkumných kapacit v evropských NMI a DI v zemích, kde je dostupnost k těmto zařízením doposud omezená.
 
Český metrologický institut se v oblasti ionizujícího záření zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI OI Praha v čele s Ing. Vladimírem Sochorem, vsochor@cmi.cz.