Jste zde

Využití primárních etalonů napětí na kvantovém principu

Využití primárních etalonů napětí na kvantovém principu

(14RPT01, ACQ-PRO, Towards the propagation of ac quantum voltage standards)

Aplikace Josephsonova jevu je již po 30 let základem etalonáže stejnosměrného napětí a nyní jej vlastní mnoho evropských NMI. V současnosti probíhá výzkum, jak na tomto jevu založit i etalon střídavého napětí. Tyto druhy etalonů vztáhnou velikost parametrů střídavých proudů přímo k základním fyzikálním konstantám, jež budou základem nové SI. K dosažení tohoto cíle byly využityrůzné přístupy, ale všechny takové systémy jsou náročné na konstrukci i provoz, a tudíž jen několik NMI v Evropě
je schopno na nich provádět výzkum. Proto je třeba vyvinout jejich méně komplexní, ale praktičtější verze. Toto téma je zaměřeno na zvýšení dostupnosti praktických kvantových etalonů střídavého napětí a výzkumných možností v evropských
NMI/DI, kde je v současnosti přístup k takovýmto zařízením velmi omezen.
 
Český metrologický institut se v oblasti primární etalonáže ss a nf elektrických veličin zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI OI Brno v čele s Mgr. Martinem Šírou, Ph.D., msira@cmi.cz.