Jste zde

Měření momentu síly v MN.m rozsahu

Měření momentu síly v MN.m rozsahu

(14IND14, MNm Torque, Torque measurement in the MN.m range)

Moment síly je veličinou důležitou pro mnohé průmyslové procesy. I když jsou tradičně aplikovány v rozsahu kN·m, více a více průmyslových odvětví potřebuje měřit momenty vyšší než 1 MN·m. Jedním z těchto odvětví je např. využívání větrné energie. K zajištění spolehlivosti větrných turbín je nutné extenzivní testování. Byly postaveny či jsou konstruovány mnohé velké testovací standy pro větrné turbíny, ale dosud žádný takový nemá návaznost na národní etalony vysokého momentu síly.
 
Český metrologický institut se v oblasti síly a momentu síly zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI LPM Praha v čele s Ing. Petrem Kašparem, pkaspar@cmi.cz.