Jste zde

Kvantová optická metrologie pro zlepšení bezpečnosti telekomunikace

Kvantová optická metrologie pro zlepšení bezpečnosti telekomunikace

(14IND05, MIQC2, Optical metrology for quantum enhanced secure telecommunication)

Bezpečné kvantové telekomunikace jsou založené na technologii Quantum Key Distribution (QKD), jež je v zásadě generováním náhodných klíčů mezi dvěma stranami, jež komunikují otevřeným kvantovým kanálem. QKD lze považovat za jedinou skutečně bezpečnou technologii distribuce klíčů (kromě tajného kurýra), jelikož konvenční asymetrickou kryptografii, jež je v současnosti pro tuto distribuci užívána, lze považovat za nedostatečně bezpečnou např. proti útoku pomocí kvantového počítače. Lze tedy technologii QKD použít k podpoře konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zlepšit též bezpečnost dat v bankovnictví, obchodě, úřadech a přenosu osobních dat (např. zdravotních záznamů). Ovšem, aby tohoto bylo možno dosáhnout, je třeba vybudovat evropskou metrologickou infrastrukturu pro kvantově optické technologie, jakou je např. QKD.
 
Český metrologický institut se v oblasti radiometrie a fotometrie zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI LPM Praha v čele s Dr. Ing. Markem Šmídem, msmid@cmi.cz.