Jste zde

Zvýšení efektivity výroby prostřednictvím pokročilého měření teploty

Zvýšení efektivity výroby prostřednictvím pokročilého měření teploty  

(14IND04, EMPRESS, Engancing process efficiency throught improved temperature measurement)

Moderní výroby s vysokou hodnotou trpí mnoha nevyřešenými problémy s měřením teploty, které brání efektivní výrobě. Zlepšení jsou vyžadována v rozsahu od teplot blízkých okolnímu prostředí až po vysoké. Drift senzorů při vysokých teplotách přináší nedostatečnou účinnost procesů a nepřesnou znalost povrchových teplot při zpracování a spojování materiálů, což vede k neefektivnosti výroby. Také zlepšení měření teploty spalování je nezbytné pro příští generace tepelných motorů za účelem dosažení nižší spotřeby paliva a nižších emisí.

Český metrologický institut se v oblasti tepelnětechnických veličin zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI OI Praha v čele s Dr. Ing. Radkem Strnadem, rstrnad@cmi.cz.