Jste zde

Metrologie pro délkovou stupnici inženýrství materiálů

Metrologie pro délkovou stupnici inženýrství materiálů

(14IND03, Strength-ABLE, Metrology for length-scale engineering of materials

Vliv velikosti plasticity nabízí metrologické výzvy a příležitosti navrhovat materiály pro udržitelnější a více energeticky účinné průmyslové komponenty, které jsou lehčí,pevnější a odolné proti únavě a opotřebení. Vliv velikosti může měnit pevnost materiálu až o řád. Je třeba validovaná a kohezní představa o mechanismu stojícím za pravidlem – „Menší je silnější“. To by umožnilo ustavit pravidla, jak kombinovat různé způsoby zvýšení pevnosti, zlepšit kalibraci Martensovy tvrdosti, a umožnilo nové metody indentace při testování malého množství materiálů (např. částic léků) a vytvářelo mapy s vysokým rozlišením vlastností napětí a deformace zbytkového namáhání slitin, svárů, inkluzí a rozhraní.

Český metrologický institut se v oblasti nanometrologie zapojil do toho projektu výzkumným týmem z ČMI OI Brno v čele s Mgr. Petrem Klapetkem, Ph.D., pklapetek@cmi.cz.