Jste zde

Konečná znění

Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 a podle § 24c a 24d zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájil z moci úřední správní řízení dle § 46 správního řádu ve věci dále zmíněných opatření obecné povahy.

Pokud jsou metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla či některý z procesů schvalování typu a ověřování řešen jinou legislativou (například schvalování typu a prvotní ověření je pokryto posouzením shody podle příslušného nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nebo je irelevantní (následné ověřování v případě stanoveného měřidla, které má dobu platnosti ověření bez omezení), opatření obecné povahy je neřeší.

Na této části webu ČMI jsou zpřístupněna znění účinných opatření obecné povahy vydaných podle § 24c a 24d zákona o metrologii:

číslo jednací

název

0111-OOP-C001-09                                                    

Kovové odměrné nádoby (položka 1.3.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 15.3.2010

0111-OOP-C002-09

Váhy s neautomatickou činností (položka 2.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 15.3.2010

0111-OOP-C003-09

Délková měřidla na metrové zboží (položka 1.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 15.3.2010

0111-OOP-C004-16

Přístroje na měření tlaku krve (položka 2.3.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 15.4.2017 + oznámené normy. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C004-09

0111-OOP-C005-09

Silniční rychloměry (položka 2.2.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 3.6.2010

0111-OOP-C006-09

Elektronické teploměry lékařské (položka 3.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 14.3.2013

0111-OOP-C007-09

Membránová měřidla protečeného množství plynu (včetně plynoměrů s teplotní kompenzací) (položka 1.3.10 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 14.12.2010

0111-OOP-C008-10

Kontrolní lihová měřidla (položka 1.3.8 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 17.11.2010

0111-OOP-C009-15

Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích (položka 1.1.6 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 11.9.2015. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C009-10

0111-OOP-C010-15

Váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel za pohybu (položka 2.1.3 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 21.10.2016. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C0010-10

0111-OOP-C011-10

Závaží obchodní a speciální běžná (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2. a 3. tř.) (položka 2.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 17.11.2010

0111-OOP-C012-10

Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg . m -3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande) (položka 7.1.1 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.7.2011

0111-OOP-C013-10

Laboratorní lihoměry hodnotou dílku ≤ 0,2 % (položka 7.1.2 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.7.2011

0111-OOP-C014-10

Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 % (položka 7.1.3 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.7.2011

0111-OOP-C015-10

Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg . hl -1 (položka 7.1.4 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.7.2011

0111-OOP-C016-10

Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5  kg ? m -3 (položka 7.1.5 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.7.2011

0111-OOP-C017-10

Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům (položka 8.2 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.7.2011

0111-OOP-C018-10

Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu (položka 7.4.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 3.5.2012

0111-OOP-C019-11

Měřidla používaná pro stanovení diagnostických dávek při lékařském ozáření (položka 8.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 19.11.2011

0111-OOP-C020-11

Měřidla používaná pro stanovení terapeutických dávek při lékařském ozáření (položka 8.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 19.11.2011

0111-OOP-C021-11

Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel (položka 2.3.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 14.3.2013

0111-OOP-C022-11

Elektroměry ( položky 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 14.3.2013

0111-OOP-C023-11

Laboratorní měřidla protečeného množství plynu (položka 1.3.10 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 3.5.2012

0111-OOP-C024-11

Měřidla indexu lomu - hranolové refraktometry (položky 7.2.1 a 7.2.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 14.3.2013

0111-OOP-C025-14

Měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby (položka 1.1.5 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 29.10.2014

0111-OOP-C026-12

Teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin používané státními kontrolními orgány (položka 3.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31.8.2012

0111-OOP-C027-12

Elektronické teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané státními kontrolními orgány (položka 3.1.4 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31.8.2012

0111-OOP-C028-12

Snímače průtoku plynu s centrickou clonou (položka 1.3.11.c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 23.7.2013 + oznámené normy

0111-OOP-C029-12

Přepravní sudy (položky 1.3.5 a) a b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 23.7.2013

0111-OOP-C030-13

Odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu (položka 1.3.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 31.1.2014 + oznámené normy

0111-OOP-C031-13

Měřidla protečeného množství topného plynu rychlostní nebo s otáčivými písty , která jsou určena k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 1.3.10 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 4.2.2014 + oznámené normy

0111-OOP-C032-13

Přepočítávače množství plynu , které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 1.3.10 d) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13.5.2014 + oznámené normy

0111-OOP-C033-18

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejní stojany na pohonné hmoty (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.11.2018. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C0033-15 + oznámené normy

0111-OOP-C034-13

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství zkapalněných plynů(položka 1.3.13 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 4.2.2014 + oznámené normy

0111-OOP-C035-14

Měřidla protečeného množství vody - vodoměry , které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 1.3.9 a), b), d) a e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13.5.2014 + oznámené normy

0111-OOP-C036-13

Měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží (položka 1.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13.5.2014

0111-OOP-C037-13

Stroje na měření plochy usní (položka 1.2.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13.5.2014

0111-OOP-C038-16

Mechanické a elektronické kontaktní oční tonometry (položka 2.3.1 a), b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nahrazuje 0111-OOP-C038-13 s účinností od 7.8.2017

0111-OOP-C039-13

Elektronické bezkontaktní oční tonometry (položka 2.3.1 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13.5.2014

0111-OOP-C040-17

Analyzátory alkoholu v dechu (položka 7.4.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 26.5.2018 + oznámené normy

0111-OOP-C041-14

Snímače průtoku nosného média s centrickou clonou (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28.11.2014. Nahrazuje OOP-C041-13,  + oznámené normy

0111-OOP-C042-14

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena - analogové tachografy (položka 2.2.2 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28.11.2014

0111-OOP-C043-14

Luxmetry (položka 5.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 30.1.2015

0111-OOP-C044-14

Sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu - monitory pro silniční nebo železniční vozidla (položka 8.9 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28.11.2014

0111-OOP-C045-14

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu- výdejní stojany na stlačený zemní plyn (položka 1.3.14 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28.11.2014

0111-OOP-C046-15

Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2 800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10-3 W · m-2 až 102 W · m-2 (položka 5.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.3.2016

0111-OOP-C047-14

Měřidla tepla a jejich členy – snímače průtoku pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.3.2015 + oznámené normy

0111-OOP-C048-14

Měřidla tepla a jejich členy – snímače teploty pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 3.1.2 c) a 3.1.2 d) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.3.2015 + oznámené normy

0111-OOP-C049-14

 

Měřidla tepla a jejich členy – vyhodnocovací jednotky pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 3.1.2 f) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.3.2015 + oznámené normy

0111-OOP-C050-14

Měřidla tepla a jejich členy – kompaktní a kombinovaná měřidla tepla pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 3.1.2 a), 3.1.2 b), 3.1.2 c), 3.1.2 d) a 3.1.2 f) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27.3.2015 + oznámené normy

0111-OOP-C052-15

Váhy s automatickou činností - dávkovací váhy (položka 2.1.3 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.3.2016

0111-OOP-C053-15

Váhy s automatickou činností - gravimerické plnicí váhy (položka 2.1.3 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.3.2016

0111-OOP-C054-15

Váhy s automatickou činností - diskontiunální součtové váhy (položka 2.1.3 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.3.2016

0111-OOP-C055-15

Váhy s automatickou činností - kontinuální součtové váhy (položka 2.1.3 d) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.3.2016

0111-OOP-C056-15

Váhy s automatickou činností - váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu (položka 2.1.3 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.3.2016

0111-OOP-C057-15

Měřicí převodníky tlaku (položka 1.3.11 d), 1.3.11 e) a 3.1.2 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 24.2.2017

0111-OOP-C062-15

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena - digitální tachografy (položka 2.2.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1.7.2017

0111-OOP-C063-16Vibrační převodníky hustoty plynů průtočného typu (položka 1.3.11 g) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)