Jste zde

Konečná znění

Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovená měřidla a stanovování metod jejich zkoušení při schvalování typu a při ověřování dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii (dále jen "zákon o metrologii"), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydal následující opatření obecné povahy.

Pokud jsou metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla či některý z procesů schvalování typu a ověřování řešen jinou legislativou (například posouzením shody dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, resp. nařízení vlády transponující evropské směrnice MID a NAWID), nebo je irelevantní (následné ověřování v případě stanoveného měřidla, které má dobu platnosti ověření bez omezení), opatření obecné povahy je neřeší.

Zde jsou zpřístupněna znění aktuálně účinných opatření obecné povahy dle zákona o metrologii:

číslo jednací

název

0111-OOP-C001-09

Kovové odměrné nádoby (položka 1.3.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 15. 3. 2010

0111-OOP-C002-09

Váhy s neautomatickou činností (položka 2.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 15. 3. 2010

0111-OOP-C003-09

Délková měřidla na metrové zboží (položka 1.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 15. 3. 2010

0111-OOP-C004-16

Přístroje na měření tlaku krve (položka 2.3.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 15. 4. 2017 + oznámené normy. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C004-09

0111-OOP-C005-09

Silniční rychloměry (položka 2.2.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 3. 6. 2010

0111-OOP-C006-09

Elektronické teploměry lékařské (položka 3.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 14. 3. 2013

0111-OOP-C007-09

Membránová měřidla protečeného množství plynu (včetně plynoměrů s teplotní kompenzací) (položka 1.3.10 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 14. 12. 2010

0111-OOP-C008-10

Kontrolní lihová měřidla (položka 1.3.8 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 17. 11. 2010

0111-OOP-C009-15

Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích (položka 1.1.6 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 11. 9. 2015. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C009-10

0111-OOP-C010-24

Váhy pro kontrolní vysokorychlostní vážení silničních vozidel za pohybu (položka 2.1.3 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28. 2. 2024. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C0010-15 účinné od 21. 10. 2016, které nahradilo opatření obecné povahy 0111-OOP-C0010-10 účinné od 14. 12. 2010

0111-OOP-C011-10

Závaží obchodní a speciální běžná (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2. a 3. tř.) (položka 2.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 17. 11. 2010

0111-OOP-C012-10

Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg . m -3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande) (položka 7.1.1 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 7. 2011

0111-OOP-C013-10

Laboratorní lihoměry hodnotou dílku ≤ 0,2 % (položka 7.1.2 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 7. 2011

0111-OOP-C014-10

Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 % (položka 7.1.3 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 7. 2011

0111-OOP-C015-10

Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg . hl -1 (položka 7.1.4 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 7. 2011

0111-OOP-C016-10

Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5  kg ? m -3 (položka 7.1.5 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 7. 2011

0111-OOP-C017-10

Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům (položka 8.2 přílohy vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 7. 2011

0111-OOP-C018-10

Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu (položka 7.4.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 3. 5. 2012

0111-OOP-C019-11

Měřidla používaná pro stanovení diagnostických dávek při lékařském ozáření (položka 8.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 19. 11. 2011

0111-OOP-C020-11

Měřidla používaná pro stanovení terapeutických dávek při lékařském ozáření (položka 8.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 19. 11. 2011

0111-OOP-C021-17

Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel (položka 2.3.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019. Nahrazuje opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C021-11oznámené normy (uvedené ke konci dokumentu) zůstávají v platnosti.

0111-OOP-C022-18

Elektroměry (položky 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů); účinnost 12. 4. 2019. Nahrazuje opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C022-11oznámené normy (uvedené ke konci dokumentu) zůstávají v platnosti.

0111-OOP-C023-11

Laboratorní měřidla protečeného množství plynu (položka 1.3.10 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 3. 5. 2012

0111-OOP-C024-11

Měřidla indexu lomu - hranolové refraktometry (položky 7.2.1 a 7.2.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 14. 3. 2013

0111-OOP-C025-14

Měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby (položka 1.1.5 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 29. 10. 2014

0111-OOP-C026-12

Teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin používané státními kontrolními orgány (položka 3.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31. 8. 2012

0111-OOP-C027-12

Elektronické teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané státními kontrolními orgány (položka 3.1.4 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31. 8. 2012

0111-OOP-C028-12

Snímače průtoku plynu s centrickou clonou (položka 1.3.11.c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 23. 7. 2013 + oznámené normy

0111-OOP-C029-12

Přepravní sudy (položky 1.3.5 a) a b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 23. 7. 2013

0111-OOP-C030-13

Odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu (položka 1.3.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31. 1. 2014 + oznámené normy

0111-OOP-C031-18

Měřidla protečeného množství topného plynu rychlostní nebo s otáčivými písty (položka 1.3.10 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019 + oznámené normy. Nahrazuje opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C031-13.

0111-OOP-C032-13

Přepočítávače množství plynu , které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 1.3.10 d) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13. 5. 2014 + oznámené normy

0111-OOP-C033-18

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejní stojany na pohonné hmoty (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1. 11. 2018. Nahrazuje opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C0033-15 + oznámené normy

0111-OOP-C034-13

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství zkapalněných plynů(položka 1.3.13 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 4. 2. 2014 + oznámené normy

0111-OOP-C035-14

Měřidla protečeného množství vody - vodoměry , které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 1.3.9 a), b), d) a e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13. 5. 2014 + oznámené normy

0111-OOP-C036-13

Měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží (položka 1.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13. 5. 2014

0111-OOP-C037-13

Stroje na měření plochy usní (položka 1.2.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13. 5. 2014

0111-OOP-C038-16

Mechanické a elektronické kontaktní oční tonometry (položka 2.3.1 a), b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 7. 8. 2017. Nahrazuje 0111-OOP-C038-13. 

0111-OOP-C039-13

Elektronické bezkontaktní oční tonometry (položka 2.3.1 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 13. 5. 2014

0111-OOP-C040-17

Analyzátory alkoholu v dechu (položka 7.4.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 26. 5. 2018. Nahrazuje 0111-OOP-C040-13 + oznámené normy

0111-OOP-C041-14

Snímače průtoku nosného média s centrickou clonou (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28. 11. 2014. Nahrazuje 0111-OOP-C041-13,  + oznámené normy

0111-OOP-C042-19

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena - analogové tachografy (položka 2.2.2 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C042-14

0111-OOP-C043-14

Luxmetry (položka 5.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 30. 1. 2015

0111-OOP-C044-14

Sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu - monitory pro silniční nebo železniční vozidla (položka 8.9 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28. 11. 2014

0111-OOP-C045-14

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu- výdejní stojany na stlačený zemní plyn (položka 1.3.14 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 28. 11. 2014

0111-OOP-C046-15

Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2 800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10-3 W.m-2 až 10W.m-2 (položka 5.1.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1. 3. 2016

0111-OOP-C047-14

Měřidla tepla a jejich členy – snímače průtoku pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 3. 2015 + oznámené normy

0111-OOP-C048-14

Měřidla tepla a jejich členy – snímače teploty pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 3.1.2 c) a 3.1.2 d) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 3. 2015 + oznámené normy

0111-OOP-C049-14

Měřidla tepla a jejich členy – vyhodnocovací jednotky pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položka 3.1.2 f) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 3. 2015 + oznámené normy

0111-OOP-C050-14

Měřidla tepla a jejich členy – kompaktní a kombinovaná měřidla tepla pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 3.1.2 a), 3.1.2 b), 3.1.2 c), 3.1.2 d) a 3.1.2 f) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 27. 3. 2015 + oznámené normy

0111-OOP-C051-16

Měřidla protečeného množství vody - vodoměry, které nejsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu (položky 1.3.9 a), b), c) a d)  přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019 

0111-OOP-C052-15

Váhy s automatickou činností - dávkovací váhy (položka 2.1.3 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1. 3. 2016

0111-OOP-C053-15

Váhy s automatickou činností - gravimetrické plnicí váhy (položka 2.1.3 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1. 3. 2016

0111-OOP-C054-15

Váhy s automatickou činností - diskontinuální součtové váhy (položka 2.1.3 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1. 3. 2016

0111-OOP-C055-15

Váhy s automatickou činností - kontinuální součtové váhy (položka 2.1.3 d) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1. 3. 2016

0111-OOP-C056-15

Váhy s automatickou činností - váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu (položka 2.1.3 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 1. 3. 2016

0111-OOP-C057-15

Měřicí převodníky tlaku (položka 1.3.11 d), 1.3.11 e) a 3.1.2 e) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 24. 2. 2017

0111-OOP-C058-16

Obilní zkoušeče (položka 2.1.6 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C059-16

Osobní zvukové expozimetry (položka 6.1.5 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C062-19

Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena - digitální tachografy (položka 2.2.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019. Nahrazuje opatření obecné povahy 0111-OOP-C062-15

0111-OOP-C063-16

Vibrační převodníky hustoty plynů průtočného typu (položka 1.3.11 g) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 10. 2017

0111-OOP-C064-16

Audiometry tónové (položka 6.1.3 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C065-16

Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu (položka 1.3.6 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C066-16

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda – stacionární měřicí systémy s výjimkou výdejních stojanů (položka 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C067-16

Přepravní tanky na kapaliny (položka 1.3.5 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C068-17

Vibrační převodníky relativní hustoty plynů průtočného typu (položka 1.3.11 písm. g) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31. 3. 2019

0111-OOP-C069-16

Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda a zkapalněných plynů - dynamické měřicí systémy na kapaliny jiné než voda umístěné na vozidlech a na cisternových vozidlech (položka 1.3.12 a 1.3.13 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C070-18

Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy (položka 2.4.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C071-18

Vlhkoměry na obiloviny a olejniny (položka 7.3.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C072-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikaci radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C073-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivního jódu v plynných výpustech jaderných zařízení (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019

0111-OOP-C074-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí - měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů v plynných výpustech jaderných zařízení (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019

0111-OOP-C075-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování gama radioizotopů v kapalných výpustech jaderných zařízení (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019

0111-OOP-C076-16

Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivních vzácných plynů v plynných výpustech
jaderných zařízení
 (položka 8.1 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019

0111-OOP-C077-16

Spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů – spektrometry záření alfa a gama (položka 8.1, 8.6, 8.8 a 8.10 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C078-16

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – elektronické osobní dozimetry pro měření záření gama a X (položka 8.5, 8.7 a 8.8 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C079-16

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla povrchové kontaminace (položka 8.7 a 8.8 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C080-16

Instalovaná měřidla, varovné sestavy a monitory dozimetrických veličin záření gama a X o energiích od 50 keV do 1,5 MeV (položka 8.7, 8.8 a 8.11 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C081-16

Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla dozimetrických veličin záření gama a X používaná pro účely radiační ochrany (položka 8.7, 8.8 a 8.11 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C082-17

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejní stojany vodného roztoku močoviny - AdBlue​ (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 10. 4. 2019

0111-OOP-C083-18

Vyhodnocovací jednotky pro plyn (položka 1.3.11 j) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31. 1. 2020

0111-OOP-C084-17

Měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny - výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů​ (položka 1.3.12 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 10. 4. 2019

0111-OOP-C085-16

Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel (položka 2.1.5 a) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C086-16

Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu u silničních vozidel (položka 2.1.5 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), účinnost 6. 12. 2018

0111-OOP-C087-18

Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2, pásmové filtry, měřicí mikrofony (položka 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 12. 4. 2019.

0111-OOP-C088-18

Měřicí transformátory proudu (položka 4.1.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019

0111-OOP-C089-22

Měřicí transformátory napětí (položka 4.1.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 2. 9. 2022

0111-OOP-C090-18

Snímače průtoku plynu s dýzou (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019

0111-OOP-C091-18

Snímače průtoku plynu s Venturiho trubicí (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019

0111-OOP-C092-18

Snímače průtoku nosného média s dýzou (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019

0111-OOP-C093-18

Snímače průtoku nosného média s Venturiho trubicí (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019

0111-OOP-C094-18

Snímače průtoku plynu s víceotvorovou clonou (položka 1.3.11 c) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31. 1. 2020

0111-OOP-C095-18

Snímače průtoku nosného média s víceotvorovou clonou (položka 3.1.2 b) přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 31. 1. 2020

0111-OOP-C096-18

Měřická pásma (položka1.1.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 10. 2019.

0111-OOP-C097-18

Měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů (položka 8.4 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019

0111-OOP-C098-19

Butyrometry (položka 1.3.7 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019

0111-OOP-C099-19

Výčepní nádoby (položka 1.3.2 přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), účinnost 5. 11. 2019