Jste zde

On farm quantification of ammonia and greenhouse gas emissions from livestock production

Kód projektu: 21GRD10

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Axel Fouqueau, LNE, Francie

Účastníci projektu:

 • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
 • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turecko
 • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, VTT, Finsko
 • Gasera Oy, Gasera, Finsko
 • Institut Mines – Telecom, IMTelecom, Francie
 • Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE, Francie
 • Karlsruher Institut fuer Technologie, KIT, Německo
 • Luonnonvarakeskus, LUKE, Finsko
 • Senseair AB, Senseair, Švédsko
 • Johann Heinrich von Thünen Institute, TI, Německo
 • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, TNO, Nizozemsko
 • Wageningen Livestock Research, Nizozemsko
 • Vaisala Oyj, Vaisala, Finsko
 • Swiss Confederation, represented by Eidgenoessisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, acting through Agroscope, WBF-Agroscope, Švýcarsko
 • Eidgenoessische Materialpruefungs- und Forschungsanstalt, EMPA, Německo
 • LGC Limited, Velká Británie
 • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko
 • UK Centre for Ecology & Hydrology, UKCEH, Velká Británie

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Miroslav Bárta

Manažerské shrnutí projektu: Mnoho současných postupů produkce potravin stále vede ke znečištění ovzduší, vody a půdy, což přispívá ke ztrátě biologické rozmanitosti, změně klimatu a špatné kvalitě ovzduší. Rostoucí celosvětová poptávka po potravinách zvyšuje počet přežvýkavců, rychlé změny ve využívání půdy a používání dusíkatých hnojiv, což urychluje emise skleníkových plynů. Cílem tohoto výzkumu je poskytnout terénní měřicí infrastrukturu s možností sledování v soustavě SI pro přesné stanovení emisí ze zvířecích domů a také dusíkové stopy. Díky tomu lze vyhodnotit zmírňující opatření ke snížení emisí a zlepšit inventarizaci.