Jste zde

Metrology for emerging electromagnetic compatibility standards

Kód projektu: 21NRM06

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Ing. Martin Hudlička, Ph.D.

Účastníci projektu:

  • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turecko
  • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
  • Central Office of Measures, GUM, Polsko
  • Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, Španělsko
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE, Švýcarsko
  • Slovenski Institut za Kakovost in Meroslovje, SIQ, Slovinsko
  • University of Genoa, UNIGE, Itálie
  • Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, Španělsko
  • University of Twente, UT, Nizozemsko

Rozpočet projektu: 982 187,50 €

Rozpočet ČMI na projekt: 90 000 €, MŠMT: 90 000 €

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Martin Hudlička, Ph.D.

Manažerské shrnutí projektu: Všechna elektronická zařízení na evropském trhu musí splňovat základní požadavky evropské směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), přičemž shoda se prokazuje pomocí harmonizovaných norem elektromagnetické kompatibility (EMC). Vzhledem k nově vznikajícím rádiovým službám a nejmodernějším technologiím používaným v inteligentních sítích, internetu věcí (IoT), elektromobilitě a dalších špičkových aplikacích však chybí normy používané k účinnému řešení těchto nových scénářů rušení. To vyžaduje validované a sledovatelné metody pro posuzování elektromagnetických emisí ve složitých situacích, jako je testování in situ velkých zařízení/zařízení s velkým výkonem a rušení v bezdrátové komunikaci. Cílem tohoto projektu je významně přispět k vývoji normy CISPR 37 a k revizi norem CISPR 11 a CISPR 16 prostřednictvím nových zkušebních metod elektromagnetického vyzařování pro náročná prostředí, plně sledovatelných technik měření v časové oblasti, nových kalibračních metod pro odezvu přijímačů na impulsy a statistického vyhodnocení rušení při posuzování shody.