Jste zde

Support for the standardisation of luminance distribution measurements for assessing glare and obtrusive light using high-dynamic-range imaging systems

Kód projektu: 21NRM01

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Johannes Ledig, PTB, Německo

Účastníci projektu:

  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Aalto, Finsko
  • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
  • Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, Francie
  • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, CSIC, Španělsko
  • Institute of Communications and Computer Systems, ICCS, Řecko
  • Technische Universität Berlin, TUB, Německo
  • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, EPFL, Švýcarsko
  • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Dr. Ing. Marek Šmíd

Manažerské shrnutí projektu: Měření rozložení svítivosti s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) je nutné pro různé aplikace (např. nové LED nebo laserové světlomety automobilů, rušivé světlo, záře na obloze, osvětlení silnic a hodnocení oslnění). Pro taková hodnocení se často používají jak zobrazovací zařízení pro měření jasu (ILMD), tak kamery s červeno-zeleno-modrým (RGB) senzorem, které jsou založeny na soustavě barevných filtrů. Obrazů HDR luminance se dosahuje náročným digitálním následným zpracováním obrazových sekvencí, které postrádá standardizaci a vyjádření nejistoty. Cílem tohoto projektu je vyvinout postupy pro zajištění návaznosti na SI u systémů měření HDR snímků a standardizovat stanovení výkonnosti přístroje včetně souvisejících nejistot a vybrat algoritmus HDR vhodný pro měření jasu s návazností na SI. Kromě toho bude řešena potřeba spolehlivého vyhodnocování, ověřování a sledovatelnosti SI zobrazovacích systémů HDR, jakož i povědomí o omezeních, zejména pro kritické oblasti společnosti, jako je bezpečnost dopravy.