Jste zde

Metrology for multi-scale monitoring of soil moisture

Kód projektu: 21GRD08

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Miroslav Zbořil, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Centro de investigaciones energeticas, medioambientales y tecnologicas, CIEMAT, Španělsko
 • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
 • Teknologisk Institut, DTI, Dánsko
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRiM, Itálie
 • Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire, IRSN, Francie
 • Justervesenet, JV, Norsko
 • Slovenský Metrologický Ústav, SMU, Slovensko
 • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turecko
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, Itálie
 • České Vysoké Učení Technické v Praze, CTU, Česká republika
 • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, IAPAN, Polsko
 • Politecnico di Milano, PoliMi, Itálie
 • Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH – UFZ, UFZ, Německo
 • Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, UHEI, Německo
 • Alma mater studiorum Università di Bologna, UNIBO, Itálie
 • Universität Potsdam, UP DE, Německo
 • UK Centre for Ecology & Hydrology, UKCEH, Velká Británie

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Zdeněk Vykydal, Dr. rer. nat.

Manažerské shrnutí projektu: Sladká voda na zemském povrchu, především ve formě půdní vlhkosti, je klíčovým zdrojem ovlivňujícím zemědělství, počasí a klima a je vážně ovlivňována změnou klimatu a zhoršováním životního prostředí. Jakékoli monitorování zaměřené na globální a evropské hodnocení půdní vlhkosti bude vyžadovat použití přístupu založeného na více měřítcích, který zahrnuje techniky od bodových senzorů, přes snímání kosmických neutronů (CRNS) ve středním měřítku až po družicový dálkový průzkum ve velkém měřítku. Celkovým cílem tohoto projektu je vyvinout nové metrologické nástroje a vytvořit metrologický základ pro měření půdní vlhkosti v několika laterálních měřítkách, od decimetru po kilometr. Tím se zajistí sledovatelnost a harmonizace různých metod měření půdní vlhkosti, které jsou užitečné pro strategie hospodaření s vodou a monitorování klimatických změn.