Jste zde

Metrology for the hydrogen supply chain

Kód projektu: 21GRD05

Vysoutěžení projektu: 2021

Implementace projektu: 2022 – 2025

Vedoucí řešitel projektu: Adriaan van der Veen, VSL, Nizozemsko

Účastníci projektu:

 • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
 • Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, Německo
 • Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen - Physikalisch-technischer Prüfdienst, BEV-PTP, Rakousko
 • Český Metrologický Institut, CMI, Česká republika
 • Centro Español de Metrología, CEM, Španělsko
 • Césame-Exadébit SA, Cesame, Francie
 • Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, Francie
 • Danish Fundamental Metrology, DFM, Dánsko
 • FORCE Technology, FORCE, Dánsko
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRiM, Itálie
 • Justervesenet, JV, Norsko
 • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
 • TUV SUD Limited, NEL, Velká Británie
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE, Švýcarsko
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, VTT, Finsko
 • Technical University of Denmark, DTU, Dánsko
 • Environment Park S.p.A., ENVIPARK, Itálie
 • NORCE, NORCE, Norsko
 • Politecnico di Torino, POLITO, Itálie
 • University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, UL, Slovinsko
 • Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung ZAE e.V., ZAE Bayern, Německo
 • Federal Institute of Metrology, METAS, Švýcarsko
 • SICK Engineering GmbH, SICK, Německo

Role ČMI: Internal funded partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Jan Beránek, Ph.D.

Manažerské shrnutí projektu: Zelená dohoda EU stanoví ambiciózní cíle pro transformaci na klimaticky neutrální kontinent. Vodík hraje v této ambici klíčovou roli jako energie, avšak metrologická infrastruktura pro podporu celého vodíkového dodavatelského řetězce není dostatečně rozvinutá. Tento projekt se zaměří na klíčové aspekty určování kvality a množství vodíku, monitorování a shody s předpisy a poskytne nezbytné normy měření, metody, modely a osvědčené postupy pro výrobu, skladování, přenos a distribuci vodíku.