Jste zde

Support for a EMN on pollution monitoring

Kód projektu: 20NET03

Vysoutěžení projektu: 2020

Implementace projektu: 2021 – 2024

Vedoucí řešitel projektu: Raphael Maillard, LNE, Francie

Účastníci projektu:

  • Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, Německo
  • Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina, IMBiH, Bosna a Hercegovina
  • LGC Ltd., LGC, Velká Británie
  • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
  • Laboratoire National Henri Becquerel/Commissariat à l'Energie Atomique, LNE-LNHB, Francie
  • Finnish Environment Institute, MIKES-SYKE, Finsko
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Petr Kovář

Web: https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/support-for-a-european-metrology-network-on-pollution-monitoring/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=ab32b569aed44165643d07c67562ed89

Manažerské shrnutí projektu: EU zdůraznila potřebu vysoce kvalitních údajů, které by podpořily pokrok Evropy na cestě k dosažení ambice nulového znečištění. Tento projekt vymezí rozsah budoucí Evropské metrologické sítě (EMN) pro monitorování znečištění v oblasti ovzduší, vody a půdy, přičemž se zpočátku zaměří na znečištění chemickými látkami a radionuklidy. Toho bude dosaženo vypracováním strategického výzkumného programu a rozsáhlého programu sdílení znalostí, školení a seminářů ve spojení se zúčastněnými stranami a koncovými uživateli, se zvláštním zaměřením na stávající sítě v oblasti monitorování znečištění a organizace vyvíjející normy. Vytvořením sítě EMN-POLMO má projekt za cíl navázat dlouhodobý průběžný dialog mezi metrologickou komunitou a různými komunitami jejích zúčastněných stran.