Jste zde

Development of eye-tonometry in CEFTA countries

Kód projektu: 20SCP02

Vysoutěžení projektu: 2020

Implementace projektu: 2021 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Dominik Pražák, ČMI, Česká republika

Účastníci projektu:

  • Bureau of Metrology, BoM, Severní Makedonie
  • Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina, IMBiH, Bosna a Hercegovina
  • National Metrology Institute of the Republic of Moldova, INM-MD, Moldávie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Dominik Pražák, Ph.D.

Web: https://projectcefton.com/

Manažerské shrnutí projektu: Národní metrologické instituty (NMI: IMBiH, INM, ME-BoM) Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA) musí být schopny správně implementovat předpisy pro metrologii nitroočního tlaku (IOP) v souladu s novým harmonizovaným přístupem (např. podle nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR 2017/745)). Tyto nově vznikající vnitrostátní kontrolní orgány však v současné době nejsou schopny plnit potřeby svých vnitrostátních zúčastněných stran v oblasti oční tonometrie z důvodu nedostatku příslušných zdrojů a zkušeností. Potřebují zkušeného partnera z řad NMI, který by jim poskytl potřebný přenos znalostí. K poskytnutí metrologického know-how pro tento účel bude využito kompetenční centrum pro metrologii nitroočního tlaku (IOP) při ČMI a koncept inteligentní specializace, který byl dříve navržen pro metrologii IOP v regionu střední Evropy, bude upraven tak, aby vyhovoval specifickým potřebám zemí CEFTA (Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Severní Makedonie).