Jste zde

Developing an infrastructure for improved and harmonised metrological checks of blood-pressure measurements in Europe

Kód projektu: 18RPT02

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Václav Sedlák, CMI, Česká republika

Účastníci projektu:

  • Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, BEV, Rakousko
  • Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar, GUM, Polsko
  • Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina, IMBiH, Bosna a Hercegovina
  • Instituto Português da Qualidade, IPQ, Portugalsko
  • NSAI National Metrology Laboratory, NSAI NML, Irsko
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Slovak Institute of Metrology, SMU, Slovensko
  • Univerza v Ljubljani, Slovinsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Václav Sedlák

Web: https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/developing-an-infrastructure-for-improved-and-harmonised-metrological-checks-of-blood-pressure-measu/?L=0&tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=e775c343524a2082fd57cdc4db6ccd80

Manažerské shrnutí projektu: Cílem tohoto projektu je zvýšit spolehlivost a přesnost měření krevního tlaku (TK) vývojem pokročilého generátoru oscilometrického signálu (aOSG) a zavedením nových kalibračních postupů a služeb pro metrologii krevního tlaku. Kromě toho bude v rámci projektu zřízeno kompetenční centrum pro metrologii krevního tlaku a vytvořena síť pro metrologii krevního tlaku sestávající z vnitrostátních monitorovacích institucí, inspektorátů, dozorových orgánů a zdravotnických pracovníků.