Jste zde

Flow metering of renewable gases (biogas, biomethane, hydrogen, syngas and mixtures with natural gas)

Kód projektu: 18NRM06

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Christophe Brun, LNE, Francie

Účastníci projektu:

 • FORCE Technology, FORCE, Dánsko
 • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
 • Laboratoire Associé de Débitmétrie Gazeuse, LNE-LADG, Francie
 • TUV SUD LIMITED, NEL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
 • Elster GmbH, Německo
 • Enagas, S.A., Španělsko
 • Fundacion para el desarrollo de las nuevas tecnologias del Hidrogeno en Aragon, Španělsko
 • GRTgaz, Francie
 • Innovhub - Stazioni Sperimentali per L'industria s.r.l, Itálie
 • ITRON GMBH, Německo
 • METERSIT S.R.L., Itálie
 • SICK Engineering GmbH, Německo

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Tomáš Valenta

Web: https://newgasmet.eu/

Manažerské shrnutí projektu: Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je podporován evropskými směrnicemi o obnovitelných zdrojích energie (2009/28/ES, (EU) 2018/2001). K dispozici jsou plyny, jako je bioplyn, biometan, vodík nebo synplyn, které se však svými vlastnostmi poněkud liší od známého zemního plynu. Vliv těchto nových plynů na komerčně dostupné průtokoměry je proto třeba ještě prozkoumat a zdokumentovat. Kromě toho musí průmysl prokázat, že je zachován soulad se směrnicí o měřicích přístrojích (2014/32/EU). Cílem tohoto projektu je poskytnout průmyslu a metrologické komunitě spolehlivé údaje a poskytnout doporučení pro měření obnovitelných plynů s upravenými etalony plynoměrů (bude-li to nutné).