Jste zde

Determining new uncertainty requirements for increasingly stringent legislative HCl industrial emission limits

Kód projektu: 18NRM04

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Marc Coleman, NPL, Velká Británie

Účastníci projektu:

  • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
  • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
  • Environment Agency, Velká Británie
  • Institut national de l'environnement industriel et des risques ineris, Francie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Jan Geršl, Ph.D.

Web: http://empir.npl.co.uk/heroes/

Manažerské shrnutí projektu: Standardní referenční metoda HCl (SRM, EN 1911), která je legislativně vyžadována pro měření průmyslových emisí, není schopna splnit požadavky na nejistotu, které byly zavedeny prostřednictvím dokumentů o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) (,které stanovují podmínky povolení pro regulované průmyslové procesy). To ohrožuje nový regulační rámec a schopnost národních regulačních orgánů provádět zásahy k prosazování. Projekt se bude zabývat těmito problémy tím, že doporučí požadavky na nejistotu pro rozšíření uplatňování SRM se související podpůrnou důkazní základnou; a poskytne důkazní základnu o výkonnosti přenosných optických technologií s cílem nahradit SRM v dlouhodobém horizontu.