Jste zde

Primary standards and traceable measurement methods for X-ray emitting electronic brachytherapy devices

Kód projektu: 18NRM02

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2022

Vedoucí řešitel projektu: Thorsten Schneider, PTB, Německo

Účastníci projektu:

  • Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti, ENEA-INMRI, Itálie
  • Laboratoire National Henri Becquerel/Commissariat à l'Energie Atomique, LNE-LNHB, Francie
  • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
  • Aarhus Universitet, Dánsko
  • Stichting Maastricht Radiation Oncology Maastro Clinic, Nizozemsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D.

Web: http://www.ebt-empir.eu/

Manažerské shrnutí projektu: Elektronická brachyterapie (eBT) je nákladově efektivní radioterapeutická modalita pro léčbu kožních lézí, intraoperačního částečného ozáření prsu, intrakavitárních a intersticiálních míst, mozkových nádorů a kyfotických lézí - intraoperační radioterapie (IORT). Ačkoli nabízí potenciál pro rozsáhlé využití, je nepravděpodobné, že by ho bylo dosaženo, dokud budou systémy eBT záviset na individuálních kalibračních postupech. Ve většině případů nejsou tyto systémy přímo navázány na NMI a spoléhají se na nepřímé kalibrační metody s nejistotami většími, než je klinicky přijatelné. Tento projekt přinese harmonizovanou, zjednodušenou a sledovatelnou dozimetrii pro eBT, detektory a měřicí zařízení pro stanovení 3D distribuce dávek ve vodě, a tím zajistí, aby tyto systémy mohly plně využít svůj klinický potenciál.