Jste zde

Metrology for drug delivery

Kód projektu: 18HLT08

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Andreas Schüller, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Danish Technological Institute, DTI, Dánsko
 • Hellenic Institute of Metrology, EIM, Řecko
 • Instituto Português da Qualidade, IPQ, Portugalsko
 • Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, LNE-CETIAT, Francie
 • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko
 • TUV SUD LIMITED, NEL, Velká Británie
 • RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE, Švédsko
 • Bronkhorst High-Tech B.V., Nizozemsko
 • DNV Netherlands B.V., Nizozemsko
 • Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Německo
 • INESC Microsistemas e Nanotecnolgias-Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores Para os Microsistemas e as Nanotecnologias, Portugalsko
 • Korea Research Institute of Standards and Science, Korea
 • Technische Hochschule Lübeck, Německo
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nizozemsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Jan Geršl, Ph.D.

Web: http://uhdpulse-empir.eu/

Manažerské shrnutí projektu: Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit přesnost dávkování a umožnit sledovatelné měření objemu, průtoku a tlaku ve stávajících zařízeních pro podávání léčiv a in-line senzorech pracujících při velmi nízkých průtocích. Toho bude dosaženo vývojem nových kalibračních metod a rozšířením stávající metrologické infrastruktury. V rámci tohoto projektu budou rovněž zkoumány rychle se měnící průtoky, což jsou skokové změny mezi dvěma průtoky během jedné sekundy, fyzikální vlastnosti směsí kapalin a okluzní jevy ve více infuzních systémech, aby se zabránilo nepřesným výsledkům měření, a tím se zvýšila bezpečnost pacientů.