Jste zde

Metrology for advanced radiotherapy using particle beams with ultra-high pulse dose rates

Kód projektu: 18HLT04

Vysoutěžení projektu: 2018

Implementace projektu: 2019 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Andreas Schüller, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar, GUM, Polsko
 • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • ADVACAM, s.r.o., Česká republika
 • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Španělsko
 • Centre hospitalier universitaire vaudois, Švýcarsko
 • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Česká republika
 • Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e. V., Německo
 • Institut Curie, Francie
 • Politecnico di Milano, Itálie
 • PTW-Freiburg Physikalisch-Technische Werkstätten Dr. Pychlau GmbH, Německo
 • Queen's University of Belfast, Česká republika
 • Universidad de Santiago de Compostela, Španělsko
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Česká republika

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D.

Web: http://uhdpulse-empir.eu/

Manažerské shrnutí projektu: Nedávné radiobiologické experimenty ukázaly, že ozařování elektronovými svazky s ultra vysokou dávkou na puls může výrazně snížit nežádoucí vedlejší účinky a zároveň být stejně účinné pro kontrolu nádoru jako konvenční ozařování. Extrémní dávkové příkony poskytují laserové urychlovače, které jsou novou generací urychlovačů pro radioterapii. Tyto urychlovače mohou usnadnit vývoj účinnějších terapeutických technik a nákladově efektivní zdravotní péči. Impulzy s dávkovými příkony řádově vyššími než u konvenční radioterapie představují významné metrologické výzvy, které je třeba řešit, aby bylo možné tyto nové techniky radioterapie převést do klinické praxe.