Jste zde

Efektivní výpočetní metody pro charakterizaci materiálů v nanoměřítku

Název projektu: Efektivní výpočetní metody pro charakterizaci materiálů v nanoměřítku

Program projektu: INTER EXCELLENCE II

Kód projektu: LUASK22008

Poskytovatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Implementace projektu: 1.7.2022 - 30.6.2025

Odpovědný řešitel projektu: Mgr. Petr Klapetek Ph.D., ČMI

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Petr Klapetek Ph.D.

Účastníci projektu mimo ČMI: Ústav merania SAV

Manažerské shrnutí projektu: Cílem projektu je navrhnout a implementovat efektivní výpočetní metody pro vyhodnocování měření mechanických vlastností materiálů v nanoměřítku metodami instrumentované indentace (IIT) a mikroskopie atomárních sil (AFM). Obě tyto metody jsou schopné poskytovat velmi lokalizované informace o mechanických vlastnostech materiálu, jako jsou Youngův modul pružnosti (obě), tvrdost (IIT) či adheze mezi měřicím hrotem a povrchem (AFM). Principem je analýza záznamu polohy měřicího hrotu a silové interakce mezi hrotem a povrchem vzorku. Z tohoto pohledu jsou cíle pro oba typy technik jednotné, i když implementace se bude lišit - v IIT je kladen důraz na co nejpřesnější zpracování po měření, v AFM na rychlé metody zpracování v průběhu měření. Zvolený matematický přístup by měl oba přístupy sjednotit, a tak zvýšit přesnost měření a usnadnit vzájemné porovnání či kombinaci obou metod.