Jste zde

Realizace vrstevnatých systémů s požadovanými spektrálními závislostmi odrazivosti a propustnosti ve střední ultrafialové oblasti spektra

Název projektu: DUV- Realizace vrstevnatých systémů s požadovanými spektrálními závislostmi odrazivosti a propustnosti ve střední ultrafialové oblasti spektra

Program projektu: TRIO

Kód projektu: FV40328

Poskytovatel projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Implementace projektu: 1.5.2019 - 31.12.2022

Odpovědný řešitel projektu: Ing. David Škoda, Ph.D., Meopta-optika s.r.o.

Hlavní řešitel ČMI: Mgr. Petr Klapetek Ph.D.

Účastníci projektu mimo ČMI: Meopta-optika s.r.o., Masarykova univerzita, VUT v Brně

Manažerské shrnutí projektu: V posledních letech se stupňují požadavky zákazníků na vlastnosti optických systémů používaných v optickém průmyslu, mikroelektronice a přístrojové technice. Proto se musí Meopta – optika s.r.o. v rámci konkurenceschopnosti přizpůsobit tomuto trendu a vyvíjet a realizovat dokonalejší vrstevnaté systémy. Tato skutečnost vyžaduje výzkum a vývoj založený na moderních metodách optiky tenkých vrstev a zdokonalení technologických postupů pro vytváření optických vrstevnatých systémů. Je proto nutné realizovat účinnou spolupráci výzkumné sféry s pracovišti z optického průmyslu. Tato účinná spolupráce bude realizována firmou Meopta – optika s.r.o. (MO), Ústavem fyzikálního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (ÚFI VUT), Ústavem fyzikální elektroniky Masarykovy univerzity (ÚFE MU) a Českého metrologického institutu (ČMI). Projekt a jeho definované dílčí výsledky mají za cíl prosadit výsledky společného výzkumu a vývoje do výroby optických komponent pro polovodičový průmysl.