Jste zde

Metrologické zabezpečení návaznosti měření tepelných vodivostí pro vysoké teploty (tj. teploty vyšší než 450 °C)

Název projektu: Metrologické zabezpečení návaznosti měření tepelných vodivostí pro vysoké teploty (tj. teploty vyšší než 450°C)

Program projektu: THÉTA 2

Kód projektu: TK02030085

Poskytovatel projektu: Technologická agentura České republiky

Implementace projektu: 1.5.2019 - 31.12.2024

Odpovědný řešitel projektu: dr. Ing. Radek Strnad, PhD., ČMI

Hlavní řešitel ČMI: dr. Ing. Radek Strnad, PhD.

Účastníci projektu mimo ČMI: žádní

Manažerské shrnutí projektu: Cílem projektu je vytvoření akreditované metody pro měření tepelných vodivostí při vysokých teplotách, teploty nad 450 °C, metodou chráněné topné desky (angl. Guard Hot Plate - GHP). Výsledky práce nadále budou k dispozici pro vytvoření české normy pro měření tepelných vodivostí metodou chráněné topné desky. V nynější době je pouze předběžná norma z roku 2015 (CEN/TS 15548-1), ve které se nyní vyskytují nereálné požadavky. V praxi by tato práce měla přinést, kromě akreditované laboratoře, sjednocení měření tepelných vodivostí za pomoci chráněné topné desky v ČR. Správné měření tepelných vodivostí zajišťuje správné koncipování izolačních vrstev a tím snižuje energetické náročnosti zařízení (např. vysokoteplotní pece). Dále zvyšuje důvěryhodnost vztahu mezi zákazníkem a prodejcem - v nynější době např. existují různé údaje o tepelné vodivosti k totožnému izolačnímu materiálu, tyto údaje se liší podle zařízení, na kterém byl tento izolační materiál měřen.