Jste zde

Laserové pulzy ultra-vysokých energií poprvé měřeny s návazností na jednotku hmotnosti systému SI

Napsal uživatel pklenovsky dne 20 Leden, 2021 - 16:39.

Dva spolupracující národní metrologické instituty, NIST (P. A. Williams, K. A. Rogers, National Institute of Standards and Technology, USA) a ČMI (M. Šmíd, G. Porrovecchio, Český metrologický institut, Česká republika), ověřili alternativní nedestruktivní (téměř bez absorpční) metodu měření energie jednotlivých laserových pulzů (pulz po pulzu) s přímou návazností na jednotku hmotnosti systému SI. Přenosný radiometr využívající účinku tlaku optického záření (Radiation Pressure Power Meter – RPPM) vyvinutý společností NIST byl použit ve spojení s pokročilým rychlým pulzním fotodetektorem, který vyvinul ČMI. Zatímco systém RPPM přímo měřil průměrný optický výkon sérií pulzů a kalibroval tak odezvu rychlé fotodiody v reálném čase, čímž umožnil měření energie jednotlivých pulzů při opakovací frekvenci 10 Hz. To je vůbec poprvé, kdy proběhla přesná měření absolutní energie laserových pulzů (pulz po pulzu) generovaných laserem Bivoj s metrologickou návazností na jednotku hmotnosti systému SI. Záměr experimentu byl schválen koncem roku 2019, přičemž experiment byl naplánován na začátek roku 2020, ovšem kvůli COVID-19 pandemii musel být odložen. Vědci z NIST se zúčastnili experimentu on-line z USA, zatímco vědci z ČMI přímo na místě nainstalovali měřicí systém a obsluhovali jej během celého experimentu. HiLASE laser Bivoj během experimentu spolehlivě vygeneroval několik tisíc 100J pulzů při opakovací frekvenci 10 Hz. Viz též https://www.hilase.cz/en/high-accuracy-measurement-of-bivoj-pulse-energy-usi.