Jste zde

Jednodenní školení pro pracovníky AMS

Upozornění:

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a doporučovanými preventivními opatřeními ze strany státu ruší Český metrologický institut jednodenní školení pro pracovníky AMS.

 

23. 4. 2020 - jednodenní školení pro pracovníky AMS zaměřené na prezentaci:

  • platných právních předpisů pro metrologii - zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., vyhláška č. 262/2000 Sb., vyhláška č. 345/2000 Sb. a vyhláška č. 264/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • legislativních změn připravovaného nového zákona o metrologii,
  • novelizovaného Metrologického předpisu MP 002 Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k ověřování stanovených měřidel - všeobecné požadavky a prověřování způsobilosti.

Program školení

Přihláška

 

Volných míst: