Jste zde

Je nutné nechat ověřovat průmyslové váhy do 200 kg, jestliže se tyto váhy používají pouze pro interní potřebu a nepoužívají se v obchodním styku, ani při poskytování služeb; nejčastější použití je při interním příjmu a výdeji zboží uvnitř naší firmy a pro

Z Vašeho dotazu je zřejmé, že se jedná o váhy s neautomatickou činností, které již byly uvedeny na trh a do používání. Tyto váhy jsou chápány jako měřidlo náležející do kategorie stanovených měřidel pouze v případě, že jsou používány k účelům uvedeným v § 3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, tedy v závazkových vztazích, pro stanovení sankcí, tarifů, poplatků a daní, pro ochranu zdraví, životního prostředí nebo pro zajištění bezpečnosti při práci nebo při ochraně jiných veřejných zájmů. Měřidlo, které sice je druhu uvedeného ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. (kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu) ve znění pozdějších předpisů, ale nepoužívá se pro účely zmíněné zákonem, není měřidlem stanoveným a nepodléhá povinnosti následného ověřování, a to s ohledem na § 11 odst. 1 zákona o metrologii. Takto by mohlo být pojato měřidlo Vámi zmíněné, upozorňuji Vás však, že v tom případě nelze jím naměřené hodnoty používat např. pro reklamaci dodaného množství zboží. V tomto případě by měřidlo náleželo do kategorie pracovních  měřidel, jejichž metrologickou správnost je povinen si uživatel (subjekt podle § 1 zákona o metrologii) zajistit podle § 11 odst. 5 zákona o metrologii kalibrací.