Jste zde

Databáze CMC

Obor měření: vibrace
Měřená veličina: frekvence vibrací
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
5.7 (0.1 - 1.0E+4) Hz (0.01 - 0.01) % MH 812-MP-C207, 812-MP-C210 ČSN ISO 16063-21
Obor měření: drsnost
Měřená veličina: kruhovitost dle ISO 5436-1
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
CMI/52 (0.01 - 1) µm Q[20; 20Pt], Pt in µm nm 813-MP-C306
CMI/71 (1 - 100) µm Q[20; 20Pt], Pt in µm nm 813-MP-C306
CMI/53 (0.01 - 100) µm Q[10; 30Ra], Ra in µm nm
 • parametry Ra, Rq
813-MP-C306
CMI/53 (0.01 - 100) µm Q[20; 40Rp], Rp in µm nm
 • parametry  Rp, Rv, Rz, Rt
813-MP-C306
CMI/54 (0.01 - 100) µm Q[10; 40Ra], Ra in µm nm
 • parametry Ra, Rq
813-MP-C306
CMI/54 (0.01 - 100) µm Q[20; 50Rp], Rp in µm nm
 • parametry  Rp, Rv, Rz, Rt
633-MP-C006
1.17 (0.01 - 1) µm Q[20, 50Pt], Pt in µm nm
 • charakteristika Pt
813-MP-C306
1.17 (1 - 100) µm Q[20, 20Pt], Pt in µm nm
 • charakteristika Pt
813-MP-C306
1.17 (0.01 - 100) µm Q[10, 30Ra], Ra in µm nm
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc
813-MP-C306
1.17 (0.01 - 100) µm Q[20, 40Rp], Rp in µm nm
 • charakteristika Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, Rz5
813-MP-C306
1.17 (0.01 - 100) µm Q[10, 40Ra], Ra in µm nm
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc
813-MP-C306
1.17 (0.01 - 100) µm Q[20, 50Rp], Rp in µm nm
 • charakteristika Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, Rz5
813-MP-C306
1.17 (0 - 120) µm Q[20, 50RSm], RSm in µm nm
 • charakteristika 
813-MP-C306
1.18 (0.01 - 1) µm 3.4 %
 • charakteristika Pt
813-MP-C310
1.18 (1 - 6000) µm 1.2 %
 • charakteristika Pt
813-MP-C310
1.18 (1 - 6000) µm 3.4 %
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc, Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, rz4, rz5
813-MP-C310
1.18 (0.01 - 1) µm Q[20,50Pt]
 • charakteristika Pt
813-MP-C310
1.18 (1 - 6000) µm Q[20,20Pt]
 • charakteristika Pt
813-MP-C310
1.18 (0.01 - 6000) µm Q[10,40Ra]
 • charakteristika Ra, Rq, Rpm, Rk profily, nosné podíly, Rsk, Rp3z, Rku, Rc, Rdq, Rδc
813-MP-C310
1.18 (0.01 - 6000) µm Q[20,50Rp]
 • charakteristika Rmax, RzISO, Rp, Rv, Rz, Rt, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, Rz5
813-MP-C310
1.18 (0 - 120) mm Q[20,50RSm]
 • charakteristika 
813-MP-C310
Měřená veličina: vodorovná vzdálenost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
1.19 (0 - 120) mm 0.62 % 813-MP-C311
1.19 (0 - 60) mm 0.62 % 813-MP-C311
1.19 (0 - 360) ° 0.62 % 813-MP-C311
1.19 (0 - 120) mm 0.62 % 813-MP-C311
1.19 (0 - 60) mm 0.62 % 813-MP-C311
1.19 (0 - 360) ° 0.62 % 813-MP-C311
Obor měření: tvrdost
Měřená veličina: tvrdost Rockwell A
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 100) HRA (0.1 - 0.1) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 100) HRA (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 100) HRA (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell B
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 110) HRB (0.1 - 0.1) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRB (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRB (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell C
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 80) HRC (0.1 - 0.1) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 80) HRC (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell D
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 90) HRD (0.1 - 0.1) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 90) HRD (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 90) HRD (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell E
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 110) HRE (0.1 - 0.1) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRE (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRE (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell F
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 110) HRF (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRF (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell G
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 100) HRG (0.1 - 0.1) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 100) HRG (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 100) HRG (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
Měřená veličina: tvrdost Rockwell H
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
6.11 (10 - 110) HRH (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 15
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRH (0.14 - 0.14) HR
 • vtisky 10
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3
6.11 (10 - 110) HRH (0.16 - 0.16) HR
 • vtisky 5
813-MP-C301 ČSN EN ISO 6508-1; ČSN EN ISO 6508-2; ČSN EN ISO 6508-3

Stránky