Jste zde

Státní etalon momentu síly EZMS 100 N.m

Název etalonu: Státní etalon síly EZMS 100 N·m

Kódové označení: ECM 150-7/13-052

Rok vyhlášení: 2013

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Petr Kašpar

MódRozsah Nejistota (k = 2)
Smysl zatěžování pravotočivý1 N·m – 100 N·m8·10-5
Smysl zatěžování levotočivý1 N·m – 100 N·m8·10-5

Státní etalon EZMS 100 N·m  je určen pro kalibraci etalonových snímačů momentu síly do 100 N·m  při pravotočivém i levotočivém momentu síly.

Etalon byl vyvinut a zkonstruován pracovníky oddělení síly a momentu síly ČMI LPM Praha pod vedením Ing. M. Chlumského pro potřeby etalonáže momentu síly v rozsahu do 100 N·m. Výroba dílů byla provedena v kooperaci v MP NÁSTROJÁRNA v Úpici a v TZÚS TIS Praha. Etalon byl postaven v laboratoři síly a momentu síly v Praze 5, V Botanice 4. Do provozu byl uveden v roce 2010. Teoretickou i experimentální prací v letech 2010-2012  se týmu oddělení síly podařilo etalon po vědecko-technické stránce připravit na vyhlášení státním etalonem, jež úspěšně proběhlo roku 2013.

Kalibrační moment etalonu je definován jako vektorový součin síly generované působením gravitačního pole země na zatěžovací tělesa etalonu a délky ramena etalonu. Etalon má dva systémy zatěžovacích těles. Jeden systém je pro realizaci pravotočivého momentu síly a druhý systém pro realizaci levotočivého momentu síly. Každý systém obsahuje 26 těles vyrobených z nerezavějící austenitické oceli. Rameno je dvojzvratné se stejnou délkou pro každý smysl momentu síly. Je uloženo ve vzduchovém ložisku.

Moment síly generovaný etalonem je dán rovnicí:

Kde značí:

M

...........….

moment síly generovaný etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

l...............

délka ramena momentu síly,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT...........….

hustota zatěžovacích těles.

 

Obrázková galerie: