Jste zde

Ceník stř. 1033 - TEPLOTA a VLHKOST 2022

Ceník kalibrací pracovních měřidel TEPLOTY a VLHKOSTI (platný pro OI Praha, Oddělení teploty, vlhkosti a tlaku)

Celkový rozsah kalibrací teplot v laboratoři je -196 °C; -100 °C až +1 550 °C. Rozsah kalibrovaných vlhkostí je 20 % až 95 % RH.

Základní cena kalibrace: teplota - 3 teplotní body (určí si sám zákazník) př. (10; 20; 30) °C, každý další bod se doplácí.

Základní cena kalibrace: vlhkost - 2 vlhkostní body (určí si sám zákazník) př. (30; 80) % RH, každý další bod se doplácí.

Expresní kalibrace není standartní službou. Při požadavku na expersní kalibraci je třeba domluvit podmínky předem, je účtován příplatek 50 % ceny kalibrace.

Měřidla ke kalibraci MUSÍ být ČISTÁ. Čištění měřidel není standartní službou, účtuje se hodinovou sazbou.

Žíhání měřidel není zahrnuto v základní ceně za kalibraci, účtuje se hodinovou sazbou. 

V oblasti pracovních měřidel nabízíme kalibrace:

  • v blokových kalibrátorech (píckách) a v termostatických pecích - tyto metody lze použít pouze pokud rozměry snímače dovolují použití bloků při dodržení dostatečné homogenity a stability teploty pro kalibraci
  • v termostatických lázních - lihové, vodní, olejové a solné lázně nebo v klimatické komoře

Při počtu tří a více teploměrů kalibrovaných ve stejných bodech a umožňuje-li to provedení snímačů, účtujemem množstevní slevy.