Jste zde

Detail 5011

Oddělení vlhkosti pevných látek poskytuje tyto služby:

SlužbaGarant
Ověření vlhkoměrů na obiloviny a olejniny

Pavel Srpek

Martin Horák

Karel Bukač

Ověření obilních zkoušečů

Pavel Srpek

Martin Horák

Karel Bukač

Kalibrační síť vlhkoměrů na obiloviny a olejniny

Pavel Srpek

Martin Horák

Karel Bukač

Kalibrace vlhkoměrů na obiloviny a olejniny

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Marcela Vaníčková

Kalibrace víceparametrových analyzátorů na obiloviny a olejniny včetně NIR analyzátorů

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Marcela Vaníčková

Kalibrace vlhkoměrů na dřevo a stavební materiály

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Marcela Vaníčková

Kalibrace vlhkoměrů na plasty

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Marcela Vaníčková

Kalibrace vlhkoměrů na papír a lepenku, textilní vlákna a nitě, kůži a koženku

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Marcela Vaníčková

Referenční stanovení vlhkosti pevných látek gravimetricky

Marcela Vaníčková

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Referenční stanovení vlhkosti pevných látek Karl-Fischerovou titrací

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Marcela Vaníčková

Referenční stanovení obsahu N-látek v obilovinách Kjeldahlovou metodou

Referenční stanovení obsahu N-látek v obilovinách Dumasovou metodou

Marcela Vaníčková

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.

Referenční stanovení obsahu oleje v olejninách

Marcela Vaníčková

Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.