You are here

1. call

Přestože ještě nebylo EPM na počátku roku 2021 schváleno, byla na základě předběžného souhlasu EK již v lednu 2021 zahájena dvoustupňová soutěž první výzvy EPM. Jednalo se o podobný přístup jako v případě programů EMRP a EMPIR, kdy také byla soutěž první výzvy zahájena ještě před definitivním schválením programu. První soutěžní výzva EPM 2021 byla vypsána v těchto oblastech:

  • Metrologie pro podporu Zelené dohody;
  • Metrologie pro podporu normalizace.

Soutěž byla obdobně jako v programu EMPIR dvoustupňová. První fáze soutěže zaměřená na identifikaci Potenciálních výzkumných témat (PRT) byla otevřena všem zájemců od 13. ledna do 22. února 2021. Následně pro témata, která byla úspěšná v hodnocení a postoupila do druhé fáze soutěže konané od 25. června do 4. října 2021, vznikly návrhy Společných výzkumných projektů (JRP). Tyto návrhy byly finálně posouzeny v říjnu 2021 nezávislými recenzenty a na základě tohoto hodnocení byly vybrány vítězné projekty. Implementace vítězných projektů ovšem začala až v říjnu a listopadu 2022. Toto zpoždění zahájení implementace vítězných projektů bylo způsobeno zejména pozdnějším schválením programu EPM a zdržením při nastavování nových administrativních procesů v rámci implementačních struktur EURAMET.

Vítězné projekty s účastí ČMI:

KÓD

AKRONYM

NÁZEV

21GRD01

OpMetBat

In operando metrology for energy storage materials

21GRD02

BIOPHERE

Metrology for Earth Biosphere: Cosmic rays, ultraviolet radiation and fragility of ozone shield

21GRD03

PaRaMetriC

Metrological framework for passive radiative cooling technologies

21GRD05

Met4H2

Metrology for the hydrogen supply chain

21GRD06

MetCCUS

Metrology support for carbon capture utilisation and storage

21GRD08

SoMMet

Metrology for multi-scale monitoring of soil moisture

21GRD09

MetEnvPol

Metrology for the harmonisation of measurements of environmental pollutants in Europe

21NRM01

HiDyn

Support for the standardisation of luminance distribution measurements for assessing glare and obtrusive light using high-dynamic-range imaging systems

21NRM02

Digital-It

Metrology for digital substation instrumentation

21NRM03

MEWS

Metrology for emerging wireless standards

21NRM04

Biomethane

Protocol for SI-traceable validation of methods for biomethane conformity assessment

21NRM05

STASIS

Standardisation for safe implant scanning in MRI

21NRM06

EMC-STD

Metrology for emerging electromagnetic compatibility standards

21GRD10

quantiAGREMI

On farm quantification of ammonia and greenhouse gas emissions from livestock production