Jste zde

Databáze CMC

Měřená veličina: vf výkon
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.28 (20 - -20) dBm (0.17 - 0.17) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 6 GHz
113-MP-C014
9.28 (-20 - -60) dBm (0.22 - 0.22) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 6 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: poměr výkonů (útlum, zesílení)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.26 (0 - 55) dB (0,015+0,0005 MH - 0,015+0,0005 MH) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (55 - 75) dB (0,046+0,0005 MH - 0,046+0,0005 MH) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (75 - 90) dB (0,12+0,0047 (MH-75) - 0,12+0,0047 (MH-75)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 18 GHz
113-MP-C014
9.26 (75 - 90) dB (0,12+0,019 (MH-75) - 0,12+0,019 (MH-75)) dB
 • frekvence 18 GHz až 26,5 GHz
113-MP-C014
9.26 (90 - 100) dB (0,12+0,012 (MH-90) - 0,12+0,012 (MH-90)) dB
 • frekvence 0,1 MHz až 13,2 GHz
113-MP-C014
9.26 (0 - 40) dB (0.1 - 0.1) dB
 • frekvence 26,5 GHz až 40 GHz
113-MP-C014
Měřená veličina: anténní faktor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(-60 - 90) dB (0.14 - 1) dB
 • frekvence 10 Hz až 30 MHz
113-MP-C016
Obor měření: čas a frekvence
Měřená veličina: kmitočet
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.1a (0.01 - 3.0E+9) Hz (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
12.1b (3 - 18) GHz (1 - 1) Hz 113-MP-C007
12.1c (18 - 46) GHz (3 - 3) Hz 113-MP-C007
Měřená veličina: perioda
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.2 (5.0E-9 - 1.0E+5) s (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
Měřená veličina: časový interval
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.3 (0 - 1.0E+5) s (1,1×10-9 + 1×10-11 t - 1,1×10-9 + 1×10-11 t) s 113-MP-C007
12.3 (0 - 10) s (10×10-12 + 2×10-3 t - 10×10-12 + 2×10-3 t ) s 113-MP-C007
Měřená veličina: prosté čítání impulzů, fmax=50 MHz
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.4 (0 - 1.0E+7) s 0 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=250 kHz až 10 MHz, fmod: 20 Hz až 10 kHz, Df/fmod ˃ 0,2
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.2 - 40) kHz (1.5 - 1.5) % 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=250 kHz až 10 MHz, fmod: 20 Hz až 10 kHz, Df/fmod ˃ 1,2
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.2 - 40) kHz (1 - 1) % 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=10 MHz až 6,6 GHz, fmod: 50 Hz až 200 kHz, Df/fmod ˃ 0,2
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.25 - 400) kHz (1.5 - 1.5) % 113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=10 MHz až 6,6 GHz, fmod: 50 Hz až 200 kHz, Df/fmod ˃ 0,45
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
12.5 (0.25 - 400) kHz (1 - 1) % 113-MP-C007
Obor měření: metrologie v chemii
Měřená veličina: Concentration
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Matrice Postup Doplněk k postupu
0.14 - 0.14 mg.l-1 0.006 - 0.006mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
0.48 - 0.48 mg.l-1 0.011 - 0.011mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
0.9 - 0.9 mg.l-1 0.019 - 0.019mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
1.4 - 1.4 mg.l-1 0.028 - 0.028mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
0.14 - 0.14 mg.l-1 0.008 - 0.008mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004 chapter no. 5.3.1
Obor měření: ionizující záření
Měřená veličina:
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
EUR-RAD-CMI-2001 (1 - 100) Bq.cm-2 3.6 %
 • C-14 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2002 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Co-60 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2003 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Sr-90 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2004 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Cs-137 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2005 (10 - 100) Bq.cm-2 3.2 %
 • Pm-147 rectangular, 110 mm x 150 mm, or circular, diameter 23 mm to 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2006 (10 - 100) Bq.cm-2 3.6 %
 • Tl-204 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2007 (1 - 10) Bq.cm-2 3.6 %
 • Pu-239 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2008 (1 - 10) Bq.cm-2 3.6 %
 • Am-241 Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2009 (1 - 5) Bq.cm-2 4 %
 • U-nat Pravoúhlý, 110 mm x 150 mm, nebo kruhový, průměr 23 mm až 45 mm
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2010 (0 - 1) s-1.Bq-1 10 %
 • C-14 detekce záření beta
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2011 (0 - 1) s-1.Bq-1 10 %
 • Cs-137 detekce záření beta
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2012 (0 - 1) s-1.Bq-1 10 %
 • Sr-90 detekce záření beta
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2013 (0 - 1) s-1.Bq-1 10 %
 • Am-241 detekce záření beta
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2014 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 4 %
 • H-3 tritiová voda
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2015 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 2 %
 • Be-7 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2016 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 3 %
 • C-14 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2017 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 1.6 %
 • Na-22 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2018 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 1.2 %
 • Na-24 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2019 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 1.2 %
 • P-32 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2020 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 2.6 %
 • S-35 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2021 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 1.2 %
 • K-42 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2022 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 2.4 %
 • Ca-45 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2023 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 1.6 %
 • Cr-51 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2024 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 1.2 %
 • Mn-54 skleněná ampule
911-MP-C007
EUR-RAD-CMI-2025 (5000 - 5.0E+7) Bq.g-1 5.5 %
 • Fe-55 skleněná ampule
911-MP-C007

Stránky