You are here

Contacts

Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Michal Voldán vedoucí oddělení primární metrologie tepelně - technických veličin mvoldan@cmi.cz 266 020 181, 266 020 127 725 858 471
Ing. Martina Králová metrolog mkralova@cmi.cz 266 020 121, 266 020 195 727 918 304
Ing. Lenka Kňazovická Ph.D. metrolog (zástupce vedoucího) lknazovicka@cmi.cz 266 020 183, 266 020 195 727 851 867
Ing. Lenka Strnadová metrolog lstrnadova@cmi.cz 266 020 158, 266 020 179 727 911 295
Ing. David Mahovský metrolog dmahovsky@cmi.cz 266 020 158, 266 020 124 727 959 967
Ing. Štěpán Kapounek metrolog skapounek@cmi.cz 266 020 188, 266 020 179 727 904 737
Bc. Vladimír Urban metrolog vurban@cmi.cz