You are here

List of foreign certificated reference materials producers

ZDROJE CERTIFIKOVANÝCH REFERENČNÍCH MATERIÁLŮ CRM (SRM)

RENOMOVANÍ VÝROBCI A PRODEJCI:

ČMI (Český metrologický institut)

www.cmi.cz

BAM (NSR)

www.bam.de

BCR (Centrum biol. výzkumu, USA)

www.bcr.org

BGS (Britský geol. průzkum)

www.bgs.ac.uk

Breitländer (kovy, uhlí, ropa aj., De)

www.breitlaender.de

CCRMP (Kanadský CRM projekt)

www.nrcan.gc.ca/mms/canmet-mtb/mmsl-lmsm/ccrmp/ccrmp-e.htm

CRPG  (Centrum výzk. petro a geochemie, FR)

www.crpg.cnrs-nancy.fr

Duke Scientific Corp. (široká nabídka,USA)

 

Eurofins (DK)

www.eurofins.dk

ERM (Evropské RM nejvyšší kvality)

www.erm-crm.org

GUM (Hlavní úřad měr, PL)

www.gum.gov.pl

IAEA (Mezinár. agent. pro atom. ener., USA)

www.iaea.org

Institut pro neželezné kovy (Pl)

www.imn.gliwice.pl

IRMM (Institut pro RM a měření - Belgie)

www.irmm.jrc.be

LGC (VB)

www.lgc.co.uk

LGC Promochem (VB)

www.lgcpromochem.com

LNE (Francouzský metrologický institut)

www.lne.fr

NBL (nukleární RM, USA)

 

NIST (Nár. inst. pro st. a technol. USA ? SRM)

www.nist.gov

NIBSC (Nat. Inst. of Biol. St. and Control ,VB)

www.nibsc.ac.uk

NMi (Nizozemský metrologický institut) 

www.nmi.nl

Novachem Pty Ltd (dodavatel CRM, AU)

www.novachem.com.au

NWRI (Nat. Water Research Inst. ? CA)

 

OMH (Maďarský metrologický institut)

 

PTB (Fyzikálně-technický institut, DE)

www.ptb.de

RTC (CRM zeminy, bahno, USA)

www.rt-corp.com

SIMR (švédský institut pro výzk. kovů)

www.simr.se

SMÚ (Slovenský metrologický ústav)

www.smu.sk

ULTRA Scientific (USA)

www.ultrasci.com

US Department of Energy

www.energy.gov

USGS (U.S. geologický průzkum)

 

 

DATABÁZE:

AccuStandard

www.accustandard.com

COMAR (Code of RM - BAM)

www.comar.bam.de

ČMI

www.cmi.cz

ERM (Evropské RM)

www.erm-crm.org

GSJ (Dtb geochem RM, JP)

https://www.gsj.jp/en/database/

INTERNATIONAL RM

 

JCTLM (poradní výbor BIPM pro lab. medicínu)

www1.bipm.org/en/committees/jc/jctlm/jctlm-db/

Martes (laboratorní technika, pH)

www.martes.cz

VIRM (European Virtual Inst. for RM)

www.virm.net

WHO (Světová zdravotní organizace)

www.who.int/en

 

ČEŠTÍ DISTRIBUTOŘI

2Theta (ČR, distributor CRM, též od ČMI)

www.2theta.cz

Analytika spol. s r.o.

www.analytika.net

Anmat Trading

 

Biotech a.s.

www.biotech.cz

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

http://www.szu.cz/certifikovane-referencni-materialy-crm

Ecochem, a.s., Divize lab. Stráž p. Ralskem

www.ecochem.cz

CHEMOS CZ s.r.o.

www.chemos.cz

CHROMSERVIS s.r.o.

www.chromservis.cz

ChromSpec (laoratorní technika)

www.chromspec.cz

LABICOM s.r.o.

www.labicom.cz

Mar-Con s.r.o.

www.mar-con.cz

Materiálové laboratoře Chomutov

www.mtl.cz

MILCOM SERVIS a.s. (potravinářství)

www.milcom.cz

Merck spol. s r.o.

www.merck.cz

REO TRADE s.r.o.

www.reotrade.cz

RMI, s.r.o.

www.rmi.cz

SciTech s.r.o.

www.scitech.cz

SIGMA ALDRICH s.r.o.

www.sigma-aldrich.com

SUNOCO-TRANSA s.r.o.

 

SPECTRO CS s.r.o.

http://www.spectro.cz/referencni-materialy/

 

ČEŠTÍ VÝROBCI (CORM)

Analytika spol. s r.o. (roztoky, prvky v půdě)

www.analytika.net

bývalé ČKD Technické laboratoře (oceli)
později Ecochem a dnes ALS global   

http://www.alsglobal.cz/

Linde Technoplyn (plyny)

www.lindetechnoplyn.cz

Leco Instrumente (slitiny Zn)

www.leco.cz

Služby pro laboratoře (oceli)

spl_bohumin@post.cz

Státní zdravotní ústav (kreatin, bílk. v moči)

www.szu.cz

ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. (Au-ruda)

www.unskh.cz