You are here

Termín pro podání žádosti o posouzení shody zdravotnických prostředků se blíží

Submitted by kcapkova on 26 April, 2024 - 14:05

ČMI má stále volné kapacity pro přijímání žádostí o posouzení shody

Pokud máte zájem o využití přechodného období dle nařízení EU 2023/607 (Amendment k MDR) je nutné podat oficiální žádost o posouzení shody zdravotnických prostředků oznámenému subjektu, a to nejpozději do 26. 5. 2024.

Podání žádosti předchází proces podání nezávazné poptávky, přezkumu poptávky ze strany oznámeného subjektu a vypracování cenové nabídky. Z toho důvodu si dovolujeme vyzvat žadatele, aby podali své poptávky co nejdříve.

Při podání nezávazné poptávky po 15.5.2024 bohužel nebudeme schopni garantovat, že se proces stihne ve stanoveném termínu.

 

 

CMI still has available capacities to receive applications for conformity assessment

If you are interested in taking advantage of the transition period under EU Regulation 2023/607 (Amendment to the MDR), you are required to lodge a formal application for conformity assessment of medical devices with a notified body by 26 May 2024 at the latest.

The submission of the application is preceded by the process of submitting a non-binding inquiry, a review of the inquiry by the notified body and the preparation of a quotation. For this reason, applicants are strongly recommended to submit their inquiries as soon as possible.

If a non-binding inquiry is submitted after 15 May 2024, we are not be able to guarantee that the process will meet the deadline.