You are here

Revize MP 002

Submitted by thendrych on 2 September, 2021 - 09:42

S účinností od 1. 10. 2021 platí revidované znění metrologického předpisu MP 002.