You are here

Metrolog ve zdravotnickém zařízení - Pracovní den

Submitted by msvoboda1 on 10 October, 2017 - 09:32

Český metrologický institut
Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Česká asociace sester


pořádají pracovní den na téma


Metrolog ve zdravotnickém zařízení.


Pracovní den se koná
ve středu 1. listopadu 2017 od 9:30 hod
v přednáškovém sále ČMI,
Okružní 31, Brno


Funkce metrologa ve zdravotnickém zařízení je velice významná, avšak mnohdy se zdá, že i poněkud podceňovaná. Měřidla a zdravotnické prostředky s měřicí funkcí hrají ve zdravotní péči významnou roli, počet těchto měřidel v nemocnicích je vysoký a je nezbytné, aby tuto oblast "zastřešil" odborník, který zná nejenom požadavky na měřidla "zevnitř", ale je schopen je sladit i s nařízeními a požadavky "z venku". Cílem tohoto pracovního dne je diskutovat a v maximální možné míře si ujasnit požadavky zákona o metrologii, předání zkušeností metrologa se zdravotnickými prostředky s měřicí funkcí, s výběrem měřidel v nemocnici a také zkušenosti s ověřováním a kalibrací měřidel v nemocnici.
Pracovní den je určen zejména pro zdravotnické pracovníky – technické pracovníky a metrology ve zdravotnictví, ale také pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál, zabývající se měřidly a zdravotnickými prostředky s měřicí funkcí.


Odborný garant:

Ing. Radovan Wiecek
ředitel ČMI OI Brno


Ing. Jiří Petráček
vedoucí odboru zdrav. techniky a investic FN Motol


Organizační sekretář: Markéta Hanáková


ORGANIZAČNÍ POKYNY
Místo konání přednáškový sál ČMI, Okružní 31, Brno zastávka autobusů 46 a 57
Termín konání 1. listopadu 2017 9:30 h
registrace účastníků od 8:30 h
předpokládané zakončení 15:30 h
Účastnický poplatek 1000,-Kč
zahrnuje 21% DPH, občerstvení (oběd nezajišťujeme)
PLATBA HOTOVĚ
(V případě bezhotovostní platby, kontaktujte paní M.Hanákovou
tel. 545 555 309)
Daňový doklad o zaplacení vložného obdržíte při registraci.
Přihlášky telefonicky – 545 555 309, 545 555 306, 545 555 307
případně zasílejte faxem – 545 555 183
e-mailem – mhanakova@cmi.cz rwiecek@cmi.cz
poštou – ČMI OI Brno, Okružní 31, 63800 Brno
V přihlášce uvádějte:
- jméno a příjmení
- název pracoviště


OSTATNÍ PODMÍNKY
- přihlášku lze zrušit kdykoliv, místo původně přihlášeného účastníka lze poslat náhradníka;
- přihláška nebude přijata pouze v případě, že bychom z kapacitních důvodů nemohli Vašemu požadavku vyhovět.
 

Program pracovního dne:


Zahájení, úvodní slovo, cíle pracovního dne
Ing. Radovan Wiecek, ředitel ČMI OI Brno


Metrolog ve zdravotnickém zařízení
Ing. Radovan Wiecek, ředitel ČMI OI Brno


Metrologie z "jiného" pohledu
Ing. Nela Benešová, FN Motol


Přestávka a občerstvení


Má se zdravotnictví učit od průmyslu měřit?
Ing. Jiří Petráček, FN Motol


Pro připomenutí - Metrologický řád
Ing. Radovan Wiecek, ředitel ČMI OI Brno


Závěry, zakončení