You are here

News

Světový den metrologie

Submitted by kfiala on 20 May, 2024 - 08:26

Tento rok poprvé je Světový den metrologie slaven na základě rezoluce Generální konference UNESCO, která vyhlásila 20. květen Světovým dnem metrologie.Toto rozhodnutí přináší nové příležitosti pro propagaci metrologie v souladu s posláním UNESCO vytvářet lepší svět prostřednictvím vědy a vzdělávání.

A4IM project meeting

The Czech Metrology Institute in Prague will host a 9-month meeting of EPM project A4IM from 13 to 14 June 2024.

A4IM (Affordable, Accessible, Adjustable and Accurate mr IMaging) is an innovative project which aim is to develop a small, portable, low-cost new MRI technology. A total of 19 participants from 10 countries are involved in the project. CMI is a leader of one of the WPs.

https://www.a4im.ptb.de/home

 

Konferenci „Digitální věk vážení 2024“ pořádá UVV ČR ve dnech 5. a 6. 6. 2024

Submitted by thendrych on 3 May, 2024 - 08:46

Odbornou konferenci „Digitální věk vážení 2024“ pořádá Unie výrobců vah ČR ve dnech 5. a 6. 6. 2024 pod záštitou MPO, ÚNMZ a ČMI v Grand hotelu Towers Prague. Konference si klade za cíl seznámit účastníky s právními, technickými a systémovými požadavky na váhy a vážení uplatňujícími se při zajišťování správnosti vážení v regulované i neregulované oblasti metrologie. Bližší podrobnosti o konferenci a jejím programu naleznete zde www.digitalnivekvazeni.cz.