Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce
ODBORNÉ AKCE

 

ODBORNÉ AKCE  A  ŠKOLENÍ

 

 

PŘIPOMEŇME SI   SVĚTOVÝ DEN METROLOGIE - 20. KVĚTNA 2013 -- podrobnosti zde

Evropská unie buduje dlouhodobě systém umožňující efektivní uvádění výrobků včetně měřidel na jednotný evropský trh a do provozu ve všech členských státech EU. Nejmodernější podobou evropské legislativy jsou tzv. směrnice nového přístupu, mezi něž, pokud jde o měřidla, patří směrnice 2004/22/ES (MID). ČMI připravil jednodenní odborný seminář , jehož předmětem jsou informace pro  aplikaci směrnice MID , tj. ve smyslu národní právní úpravy České republiky pro aplikaci nařízení vlády č. 464/2005 Sb. v platném znění. Seminář je pojat formou odpovědí na 54 otázek, které si může klást výrobce či dovozce měřidel pokrytých působností uvedené směrnice. Seznamte se, prosím, s  podrobnějšími informacemi .

 

Český metrologický institut pořádá pravidelná školení pro metrology . Program a termíny zde . ČMI může potvrdit formulář účastníkům školení, kteří uvažují o možnosti hradit kurz z projektu "Vzdělávejte se" od MPSV - viz http://www.mpsv.cz/cs/6541 .

 

Školení zaměstnanců metrologických středisek autorizovaných k výkonu ověřování tachografů či žadatelů o tuto autorizaci se koná s přibližně čtvrtletní periodicitou. Více naleznete zde .

 

Celá škála odborných informací o problematice metrologie vědecké i průmyslové, o problematice metrologie v praxi (a nově i o oblasti technické normalizace a zkušebnictví)  je prezentována ve specializovaném odborném časopise Metrologie (viz bližší informace ), jehož vydavatelem je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve spolupráci s Českým metrologickým institutem, Českou metrologickou společností a Českým kalibračním sdružením. Časopis vychází čtvrtletně - informace o něm viz http://www.unmz.cz/urad/casopis-metrologie . Staňte se odběrateli a spoluautory!

 

Přehled tuzemských a zahraničních akcí si nečiní nárok na úplnost. Pokud máte námět ke zveřejnění akce, rádi jej využijeme; sdělení pošlete laskavě na adresu pnovacek@cmi.cz .

Informace o dalších odborných akcích, týkajících se metrologie, můžete najít na stránkách

Sdružení 4E-CZ  ( www. 4e.cz )

Českého institutu pro akreditaci, o. p. s ( www.cia.cz )

Českého kalibračního sdružení ( www.cks-brno.cz )

České metrologické společnosti ( www.csvts.cz/cms )

 

 

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 14.05.2013
rubrika (viz kontakty): marketing, služby
dokument: 0070-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014