Česky English
ČMI Český metrologický institut
kolaz
Úřední deska Kontakty Potřebuji si vyřídit Veřejné zakázky Časté dotazy Odborné akce

 

TESTCOM - Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, akreditovaný ČIA o.p.s., č. 3136

 

Autorizovaná osoba č. 250, Notifikovaná osoba pro rádiová a koncová telekomunikační zařízení č. 1383 (Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. ve znění NV č. 483/2002 Sb. a č. 251/2003 Sb., ekv. směrnice 99/5/ES)

 

Vedoucí:  Ing. Miloš Prchlík

Zástupce vedoucího: Ing. František Šebek , CSc

Manažer kvality: Ing. Jindřich Šabata

 

Adresa a mapka

Telefon:  +420 271 192 158                                     Fax:  +420 271 192 266

 

Služby

TESTCOM - Certifikační orgán certifikující produkty (dále COV) provádí certifikační činnost na základě smluv o certifikaci, případně dozorové činnosti, podle obchodního zákoníku (zákon 513/1991Sb.), uzavřených se zákazníky - žadateli o certifikaci, případně se zájemci  o služby certifikačního orgánu.

Certifikace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a požadavků obsažených v ČSN EN 45011:1998 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků , a dále podle dokumentů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. MPA 40-01-XX Metodické pokyny pro akreditaci .

Proces certifikace výrobků lze rozdělit do těchto základních kroků:

-           Podání a registrace přihlášky k certifikaci výrobku (typu výrobku)

-           Prověrka dokumentace daného výrobku

-           Prověření parametrů výrobků a systému jakosti výroby

-           Měření parametrů výrobku ve zkušebních laboratořích

-           Prověření systému managementu jakosti u výrobce

-           Vydání certifikátu

-           Dozor nad certifikovaným dodavatelem výrobku

COV poskytuje v rámci souvisejících služeb na vyžádání další služby:

-           Seznámení s postupy uplatňovanými při certifikačním procesu

-           Preaudit dokumentace a dohodnutých prvků systému jakosti, zda odpovídají příslušným              normám a předpisům

-           Externí prověrky dodavatelů

-           Měření parametrů dodaného zařízení nad rámec akreditace COV

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele o certifikaci k dispozici zde .

Žádost o certifikaci k dispozici zde .

Aktuální ceník k dispozici zde .

Seznam normativních dokumentů

Seznam k dispozici   zde .

Zjišťování zpětné vazby od zákazníků

Naše zákazníky prosíme o sdělení názoru na služby poskytované TESTCOM ? COV. Taková informace poslouží ke zlepšování kvality služeb. Průzkum spokojenosti zákazníků se provádí pomocí dotazníku.

Předem děkujeme za pozornost, kterou vyplnění dotazníku věnujete. Jeho formulář je možno stáhnout zde .

Poskytnuté údaje považujeme za důvěrné.

Vyplněný dotazník prosíme zaslat e-mailem na adresu fsebek@cmi.cz  nebo případně poštou na adresu:

 

Ing. František Šebek , CSc.

Český metrologický institut, TESTCOM - COV

Hvožďanská 2053/3

148 00  Praha 4

 

 

 

 

 

poslední aktualizace: 20.09.2012
rubrika (viz kontakty): fund. metrologie
dokument: 0067-IS-C
verze pro tisk: zobrazit
design: Perfect System, s.r.o.(c) Perfect System, s.r.o. 2002-2014